Kunst vanuit de zorg in de Stadkamer

Foto van auteur

Foto: Ingezonden foto

Zwolle – Al maanden zijn de deelnemers voor deze tentoonstelling in hun atelier bezig met o.a. schilderen en schrijven.  GoskerZorg verzorgt in samenwerking met stichting Focus de maand-expositie in de Stadkamer centrum in Zwolle.

We sluiten aan bij het thema van de boekenweek: Rebellen en Dwarsdenkers. Dit thema ‘prikkelde’ onze deelnemers (mensen met een verstandelijke beperking / mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of  verslavingsproblematieken)   Ze hebben veel te maken met vooroordelen, onbegrip en stigma’s. Op creatieve manier vinden ze een weg om gevoelens van onmacht, boosheid, verdriet, maar ook van plezier, en verwondering te uiten.

Met een scherpe kwast en een zacht penseel of een pen maken ze veelal intuïtieve werken die tot de verbeelding spreken en aanzetten tot nadenken. Een jonge vrouw met autisme heeft bijvoorbeeld striptekeningen gemaakt over auti-woman, een superheld met autisme en een andere vrouw heeft een gedicht gemaakt over de stemmen in haar hoofd. Mooi is om te zien dat in de portretten elementen van de deelnemers zelf zijn opgenomen.

‘Het lef van schrijvers om taboes te doorbreken en een steen in de vijver te gooien is van levensbelang voor onze samenleving. Daarom koesteren we de vrijheid die door schrijvers genomen wordt om tegen de stroom in te werken, om dwars en vervelend te zijn, onaangepast en onafhankelijk.’  Deze tekst citeer ik van www.boekenweek.nl, ons vertrekpunt voor deze expositie.  

Foto's 4
Kunst vanuit de zorg in de Stadkamer - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Kunst vanuit de zorg in de Stadkamer - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Kunst vanuit de zorg in de Stadkamer - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Kunst vanuit de zorg in de Stadkamer - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto