Tijdelijke stop bevolkingsonderzoeken

Foto van auteur

Foto: Alissa Eckert

Zwolle – Door de uitbraak van het coronavirus COVID-19 zal de beschikbare zorg in Nederland de komende periode naar verwachting zeer sterk onder druk komen te staan. Daarom zet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker tijdelijk stop.   

Door tijdelijk te stoppen neemt het aantal verwijzingen vanuit het bevolkingsonderzoek sterk af, waardoor bij de ziekenhuizen capaciteit vrij komt voor de zorg rondom het coronavirus.

Per direct worden er geen nieuwe uitnodigingen meer verstuurd. Mensen die al een uitnodiging hebben ontvangen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker of darmkanker kunnen nog wel deelnemen. Voor het bevolkingsonderzoek borstkanker kunnen vrouwen met een uitnodiging nu geen borstfoto’s laten maken. De screeningsorganisatie spant zich in om deze vrouwen telefonisch hierover te informeren.

Deze maatregel duurt in ieder geval tot en met 6 april. Op basis van de ontwikkelingen rond het coronavirus wordt er in afstemming met de betrokken partijen zoals huisartsen, laboratoria en ziekenhuizen bekeken wanneer de bevolkingsonderzoeken weer kunnen starten.(Bron RIVM)

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)