PVDA Zwolle: “Lager inkomen, hogere woonlasten?!”

Foto van auteur

Zwolle – De coronacrisis legt op pijnlijke wijze de verschillen in bestaanszekerheid bloot. Met een vast contract kun je je vaste lasten blijven betalen. Maar ben je afhankelijk van opdrachten (als zzp’er)? Of van de uren die je werkgever voor je bepaalt (met een nulurencontract of flexcontract)? Dan daalt je inkomen terwijl al je vaste lasten hetzelfde blijven.

Woonlasten maken een steeds groter onderdeel uit van die vaste lasten. Lasten die, als je huurt, per 1 juli in veel gevallen ook eens nog worden verhoogd door de jaarlijkse huurverhoging.

Je bent vooral de pineut, als je aangemerkt staat als ‘scheefhuurder’. Je inkomen is dan officieel gezien te hoog voor een sociale huurwoning. Zelfs sociale woningbouwcorporaties mogen je huur dan tot 6,6 procent verhogen. De gedachte hierachter is deze scheefhuurders te dwingen om hun sociale huurwoning te verlaten en doorstromen naar… Ja, waarnaartoe eigenlijk?

Waar moet je heen als je tussen de pakweg 43 duizend en vijftigduizend euro verdient? Een inkomen dat bovendien vaak jaarlijks nog schommelt. Een koopwoning? Starterswoningen zijn in Zwolle amper te vinden. Een huurwoning in de vrije sector? Als ze er al zijn, zijn ze vaak duur. Dan worden er nog allemaal inkomenseisen gesteld en moet je bijvoorbeeld twee of drie keer een maandhuur aan borg betalen. Bovendien zijn er in de vrije huursector al helemaal geen regels als het gaat om maximale huurverhoging.

Lokaal sociaal huurakkoord
Hoog tijd voor een lokaal sociaal huurakkoord vindt de PvdA-fractie. De PvdA dringt al twee jaar aan op het beschikbaar maken van meer starterskoopwoningen, maar dat schiet nog niet op. Voor dit jaar zijn er slechts 33 gepland. Dat betekent dat veel mensen met een middeninkomen nog aangewezen zijn op huurwoningen. Daarbij kunnen, mogen of willen sommige mensen helemaal niet kopen. Daar moet dit college ook oog voor hebben. De PvdA stelt voor dat het college in de reeds aankondigde woonmaatregelen ook de sociale huur meeneemt. Zo kan er een lokaal sociaal huurakkoord ontstaan, in een tijd waar het goed denkbaar is dat meer en meer mensen dan wel sociaal dan wel in de vrije sector moeten gaan huren.

Woordvoerder van de PvdA Patty Wolthof: “Middeninkomens lijken zo wel de cash cow van de corporatiesector, terwijl ze geen alternatief hebben. En in de vrije huursector zijn huurders helemaal vogelvrij, daarom hebben we dit college ook gevraagd om die sector te reguleren. We moeten toe naar een lokaal sociaal huurakkoord.”

Verhuurdersheffing van tafel
De PvdA begrijpt dat het investeringsvermogen van de corporaties deels afhangt van het geld dat zij via de huurverhogingen binnenkrijgen. Maar de belastingdruk op de woningbouwcorporaties is enorm hoog, zelfs hoger dan op particuliere beleggers. De zogenaamde verhuurdersheffing levert jaarlijks 1,7 miljard euro op , die dus deels door de huurder wordt opgebracht.

De PvdA-fractie is van mening dat de verhuurdersheffing zo snel mogelijk afgeschaft moet worden. Dan kunnen de huren worden gematigd en kan er voldoende verduurzaamd en gebouwd worden. In de Tweede Kamer lijkt draagvlak voor het afschaffen van de verhuurdersheffing steeds groter te worden. De gemeente Zwolle mag wat de PvdA betreft hard op de trom slaan, liefst met de provincie en met andere gemeenten waar woningnood is, om dit gedaan te krijgen.

De PvdA heeft het college schriftelijke vragen gesteld. Het college zal deze binnen zes weken moeten beantwoorden.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)