Isala biedt vroege check op botontkalking

Foto van auteur

Botontkalking, of osteoporose, is iets wat vooral bij oudere mensen voorkomt. Vaak wordt dit pas laat herkend, bijvoorbeeld doordat er vaak botbreuken plaats vinden. In de Isala klinieken is nu een osteoporosepoli waar mensen al in een vroeg stadium gecheckt worden op botontkalking. In dat stadium kan nog door middel van medicatie, oefeningen en voeding het botontkalkingsproces vertraagd worden waardoor mensen op termijn botbreuken kunnen voorkomen.

Mensen van 50 jaar en ouder die op de gipskamer komen met een botbreuk wordt een screening op osteoporose aangeboden. Verder worden er mensen doorverwezen via de poli orthopedie en de spoedeisende hulp. Op de gipskamer wordt een intakegesprek gedaan, waarbij een vragenlijst wordt afgenomen. Vervolgens wordt met de patiënt een botdichtheidsmeting en bloedonderzoek afgesproken en krijgt de patiënt een afspraak op de Fractuur en Osteoporose Poli. Met de uitslagen van de onderzoeken komt de patiënt ongeveer anderhalve week later op de Fractuur en Osteoporose poli, waar de uitslagen met de patiënt besproken worden en waar een eventuele behandeling (medicijnen/voedingsadvies) wordt gestart.

Eerste resultaten

De eerste resultaten van de poli laten zien dat zo’n 70% van de patiënten die op de poli terecht komen ook daadwerkelijk osteoporose hebben. Deze patiënten zijn intussen gestart met een behandeling. Een behandeling die ze voordien niet zouden hebben gehad omdat in de oude situatie alleen de breuk werd behandeld en niet verder werd gekeken naar achterliggende oorzaken.

Wat is botontkalking?

Bij Botontkalking (osteoporose) worden de botten zo zwak dat ze zomaar kunnen breken. De meest voorkomende breuken als gevolg van osteoporose zijn pols-, heup- en wervelbreuken. Ongeveer 800.000 mensen in Nederland hebben osteoporose. Jaarlijks breken ruim 83.000 mensen boven de 55 jaar een bot als gevolg van osteoporose. Niet alleen oudere mensen kunnen osteoporose krijgen, osteoporose komt ook voor bij jongere mensen.  Bot is levend weefsel en  wordt tijdens het leven opgebouwd en weer afgebroken. Voor het 30ste jaar is de opbouw groter dan de afbraak, waardoor het bot steviger wordt en groeit. Gevarieerde voeding en lichaamsbeweging (liefst in de buitenlucht) zorgen voor gezonde stevige botten. Dit geldt zowel tijdens de opbouwperiode als daarna. Na het 35ste jaar wordt de afbraak geleidelijk groter dan de opbouw; daardoor worden de botten minder stevig. Preventie van osteoporose kan dus altijd. Hoewel verloren gegaan bot moeilijk kan worden hersteld, kan verder verlies van bot worden voorkomen en het nog overgebleven bot met medicijnen worden verstevigd. Door oefeningen, medicijngebruik, het vermijden van vallen kan de osteoporosepatiënt(e) mobiel blijven en verdere breuken voorkomen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)