Zone.college komt in Zwolle met nieuwe studierichting ‘Dier’

Foto van auteur

Foto: Zone.college

Zwolle – Zone.college biedt vanaf het nieuwe schooljaar op locatie Zwolle een vernieuwde Entree- opleiding aan.

Studenten die zich hebben ingeschreven voor deze opleiding kunnen vanaf dan ook kiezen voor het leren in de richting ‘dieren’. Ze doen dan praktijkervaring op bij onder meer dierverzorgings- en veehouderijbedrijven, maneges en viskwekerijen.

Op dit moment kunnen leerlingen alleen kiezen voor de richtingen Teelt en Groene leefomgeving met bedrijven in de hoveniers- en groenvoorzieningbranche. Met de nieuwe richting Dier komt de onderwijsinstelling bedrijven tegemoet. Zij hebben namelijk een groot tekort aan medewerkers die assisterende werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Met een Entree-opleiding worden leerlingen voorbereid op een mbo-opleiding niveau 2 of op een (betaalde) baan. De 1-jarige opleiding speelt zich grotendeels af in de praktijk, waar leerlingen vaardigheden leren als opvolgen van werkinstructies, samenwerken, communiceren, assisteren van collega’s en het zelf controleren van de eigen werkzaamheden. Op school wordt er aandacht besteed aan onderwerpen als werknemersvaardigen, Nederlands, rekenen en burgerschap en krijgen studenten specifieke theorie voor de gekozen vakrichting.

De Entree-opleiding is speciaal bedoeld voor leerlingen van 16 jaar en ouder, die nog geen vmbo-diploma hebben behaald of kunnen halen omdat ze op een praktijkschool of het speciaal voortgezet onderwijs zitten.

Studenten die kiezen voor de richting Dier binnen de Entree-opleiding kunnen daarna binnen Zone.college eenvoudig doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 2 Dierverzorging of Veehouderij. Een groot voordeel voor deze leerlingen, want ze hebben zo al ervaring op kunnen doen in de vakrichting waar hun interesse ligt.