Wijkplatform staat voor belangen Holtenbroek!

Foto van auteur

v.l.n.r. Meike Beumer, John Beumer, Emile Hoogterp, Anke Jansen, Sandy Vogelzang, Joop Steinvoorte, Bert Kamerman, Aurelia de Vries.
Foto: Rita Steinvoorte

Zwolle – Een groep fanatieke en enthousiaste wijkbewoners heeft deze week ‘Stichting Wijkplatform Holtenboek’ opgericht. Met deze stichting willen de bewoners bereiken dat er in Holtenbroek actief wordt samengewerkt aan belangenbehartiging en informatievoorziening voor bewoners. Dit kent Holtenbroek momenteel namelijk niet en dat blijkt een groot gemis.

Stichting Wijkplatform Holtenbroek gaat gesprekken aan, om te kijken hoe voor Holtenbroek een wijkvereniging of -organisatie actief kan worden. De stichting vindt het ook van groot belang dat er in Holtenbroek weer een echte huis-aan-huis wijkkrant wordt uitgegeven.

Het bestuur van Stichting Wijkplatform Holtenbroek wordt gevormd door John Beumer (voorzitter), Aurelia de Vries (secretaris) en Sandy Vogelzang (penningmeester). Deze bestuursleden komen voort uit de initiatiefgroep van Wijkplatform Groen Holtenbroek. Hier maken nog vier personen deel van uit: Joop Steinvoorte, Anke Jansen, Emile Hoogterp (allen bewoners van Holtenbroek) en Bert Kamerman (Stadshagen), die vanaf de andere kant van het Zwarte Water meedenkt over de ontwikkeling van een groenere oever. Om jongeren een stem te geven in Holtenbroek is er in het Wijkplatform ook plek voor de jeugd. Hier is Meike Beumer het eerste lid van.

Het al bestaande Wijkplatform Groen Holtenbroek vormt in de nieuwe opzet als ‘Groen Holtenbroek’ een onderdeel van de nieuwe stichting en zal zich specifiek blijven toeleggen op het opkomen voor het groen in de wijk en langs het Zwarte Water. Dit is momenteel namelijk een zeer actueel thema in de ontwikkeling van de Zwarte Waterzone. John Beumer: “Holtenbroek kent veel hoogbouw en de groene leefomgeving in deze wijk is daarom extra belangrijk voor bewoners. Het is de groene ruimte waarin Holtenbroekers en onze overburen in Stadshagen verbinding vinden. Daarom willen wij, samen met de bewoners, opkomen voor groen in de Zwarte Waterzone, plannen maken voor groen in de wijk, groene initiatieven ondersteunen en activiteiten helpen uitvoeren. We willen zoveel mogelijk bewoners betrekken, zodat zij goed op de hoogte zijn van plannen in en met Holtenbroek. We vinden het belangrijk dat bewoners de gelegenheid krijgen om wensen en ideeën voor hun wijk aan te dragen.”

“We komen heel graag in contact met de wijkbewoners”, aldus Aurelia de Vries. “Hierbij voelen we het ontbreken van een wijkvereniging die opkomt voor belangen van wijkbewoners en een wijkkrant om informatie en nieuws te delen als een groot gemis. Om bewoners te bereiken hebben wij daarom diverse online accounts en pagina’s aangemaakt: Facebook, Twitter, Instagram en de site www.groenholtenbroek.nl. Wie wil, krijgt onze digitale nieuwsbrief toegestuurd. In heel Holtenbroek en een deel van Stadshagen hebben we huis-aan-huis flyers bezorgd. In totaal hebben we nu ruim 650 volgers. Meer dan 150 bewoners hebben zich opgeven om onze nieuwsbrieven te ontvangen en dit aantal groeit nog elke dag. Met de oprichting van onze nieuwe Stichting Wijkplatform Holtenbroek zullen we onze activiteiten verbreden en nog meer kracht bijzetten!”

Foto 1
v.l.n.r. Meike Beumer, John Beumer, Emile Hoogterp, Anke Jansen, Sandy Vogelzang, Joop Steinvoorte, Bert Kamerman, Aurelia de Vries. - Foto: Rita Steinvoorte
v.l.n.r. Meike Beumer, John Beumer, Emile Hoogterp, Anke Jansen, Sandy Vogelzang, Joop Steinvoorte, Bert Kamerman, Aurelia de Vries.
Foto: Rita Steinvoorte

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)