Geo, data & design nieuwe mbo-opleiding ZOne.college

Foto van auteur

Zwolle – Met ingang van september 2021 biedt Zone.college (locatie Zwolle) exclusief voor Noord- en Oost-Nederland de nieuwe mbo-opleiding Geo, data & design aan. In deze 3-jarige opleiding leren studenten geo-informatie te verzamelen, verwerken en presenteren. Tijdens de online Open Dag van Zone.college op vrijdag 29 januari 2021 kunnen geïnteresseerden zich nader laten informeren.

Er is in de markt veel vraag naar specialisten op dit gebied, met name op mbo-niveau. De nieuwe opleiding wordt dan ook ontwikkeld in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en er is een ruim aanbod aan stageplaatsen. Studenten hebben een zeer goede kans om na het behalen van hun diploma snel werk te vinden.

In de nieuwe opleiding draait alles om geo-informatie, oftewel informatie die specifiek is voor een bepaalde plek op aarde. Studenten leren:

• dit soort informatie te verzamelen, met traditionele landmeetmethodes maar steeds vaker ook met drones en andere nieuwe technologie;

• de verzamelde ruwe data zodanig te verwerken dat er nuttige informatie aan kan worden ontleend;

• die nuttige informatie op een aantrekkelijke en overtuigende manier te presenteren, bijvoorbeeld in de vorm van infographics of door het gebruik van 3D.

Het gaat hier om een zeer praktijkgerichte mbo-opleiding op niveau 4. De opleiding neemt 3 jaar in beslag en is te volgen in voltijd (BOL) of deeltijd (BBL). Hoewel het curriculum nog in ontwikkeling is, staat vast dat het eerste jaar bestaat uit 4 projecten en wordt afgesloten met een stage van 6 weken. Op het programma staan ook de nodige gastlessen en workshops vanuit het bedrijfsleven. Het derde jaar zal grotendeels bestaan uit een stage bij een bedrijf of organisatie waar de student wellicht direct kan blijven werken. Het diploma geeft ook direct toegang tot een vervolgstudie op hbo-niveau.

De nieuwe opleiding is vooral interessant voor mensen die het liefst een groot deel van de dag in de buitenlucht willen werken, met een flinke mate van vrijheid en zelfstandigheid. Essentiële eigenschappen zijn interesse in techniek, ruimtelijk inzicht, nauwkeurigheid en creativiteit. Ook communicatieve vaardigheden zijn van belang, want specialisten op dit gebied worden tijdens hun werk in het veld vaak aangesproken door burgers en andere geïnteresseerden.

Klimaat, energie, natuur, voeding, dierenwelzijn en leefbaarheid. Belangrijke maatschappelijke vraagstukken, die vragen om goed opgeleide mensen, nieuwe technologie en nieuwe kennis. Zone.college verzorgt eigenzinnig, vooruitstrevend en praktijk-rijk groen onderwijs met persoonlijke aandacht. Naast vmbo- en mbo-onderwijs heeft Zone.college ook een uitgebreid aanbod van opleidingen en cursussen voor volwassenen en organisaties in de groene sector. Kijk voor meer informatie op www.zonecollege.nl.

Foto's 2
Geo, data & design nieuwe mbo-opleiding ZOne.college
Geo, data & design nieuwe mbo-opleiding ZOne.college