De GMEC: samen op weg met innovatief praktijkrijk onderwijs

Foto van auteur

Foto: Zone.college

Zwolle – Vanaf februari is het oosten van ons land een opvallende weggebruiker rijker: het rijdende leslokaal GMEC (Green Mobile Education Centre).

De GMEC is een initiatief van Zone.college en is in samenwerking met het werkveld tot stand gekomen. De GMEC-trailer is uitgerust met een schat aan vernieuwende leermiddelen. Hiermee zet Zone.college een nieuwe stap in het verzorgen van actueel, praktijkrijk groen onderwijs voor leerlingen, studenten én andere belangstellenden.

De GMEC is voortgekomen uit een vraag van het mbo van Zone.college. Projectleider Leny Janssen: “Zien hoe theorie en technieken worden toegepast in de praktijk, verhoogt het leereffect en plezier. Daarom wil het mbo zoveel mogelijk lessen bij bedrijven geven. Maar niet alle interessante bedrijven beschikken over voorzieningen voor het verzorgen van lessen. Dat probleem bracht (oud-)bestuurder René van Kuilenburg, directeur mbo Eimert Fikse en Jennifer Wessels Boer (eigenaar van PraktijkExperts) op het idee van een mobiel klaslokaal.”

Het project kreeg in juli 2020 groen licht. “Samen met de werkvelden, teams en het bedrijfsleven zijn we gaan brainstormen over de inrichting van de trailer. Het samen ideeën bedenken en innoveren maakte veel energie en enthousiasme los”, vertelt Janssen. “Na de brainstormfase hebben we keuzes gemaakt in nauw overleg met het werkveld.”

Vanaf februari is de GMEC operationeel. Janssen: “We zijn ontzettend trots op wat we gezamenlijk – in een half jaar tijd en midden in de coronacrisis – voor elkaar hebben gekregen. De GMEC past naadloos bij het speerpunt ‘praktijkrijk onderwijs’ van Zone.college, en de leermiddelen in dit rijdende ‘education centre’ zijn echt vernieuwend. Behalve simulatoren en VR beschikt de GMEC ook over AR. En we zijn de eerste onderwijsinstelling die hierin 3D-lesmateriaal aanbiedt.” De trailer is voorzien van zonnepanelen en een dakterras met sedumbegroeiing. Omdat de ontwikkelingen in onderwijs en techniek elkaar in hoog tempo opvolgen, kan alles in de GMEC eenvoudig worden uitgebreid en vernieuwd.

“Zowel mbo-studenten en vmbo-leerlingen als volwassenen kunnen profiteren van de GMEC”, aldus Janssen. “Bij de trailer hebben we lesmateriaal gemaakt voor studenten die mbo op niveau 4 volgen. Dit lesmateriaal is gericht op veehouderij, loonwerk, groen, voeding en natuur. Afhankelijk van de behoefte kan een uitbreiding worden gemaakt naar andere niveaus en werkvelden in de groene sector. En dat niet alleen: ook buiten Zone.college zien we mogelijkheden, bijvoorbeeld voor bedrijven in de groene sector, natuurverenigingen en gemeenten die aan de slag willen met vergroening.”

Video 1
Video: Green Mobile Education Centre door Zone.college