Veiligheid en leefbaarheid speerpunten voor 2007

Foto van auteur

Veiligheid en leefbaarheid zijn de Zwolse prioriteiten voor 2007 op het gebied van Toezicht en Handhaving. Zichtbare resultaten bereiken door scherpe controles op de naleving van regels en samenwerking met inwoners, organisaties, bedrijven en andere betrokkenen: dat zijn ambities voor het nieuwe jaar.

De gemeentelijke afdeling Toezicht en Handhaving ziet toe op de naleving van regels op het gebied van bouwen, milieu, openbare ruimte en markten en havens. Daarmee vervullen de medewerkers een laatste, maar belangrijke schakel om Zwolle veilig en leefbaar te houden.

  

Bekende voorbeelden van werkzaamheden van de afdeling zijn controles op hondenpoep en reclameborden, maar ook het toezicht op veilige bouwconstructies, vuurwerkopslagen en de brandveiligheid van kamerverhuurpanden maken deel uit van de taken. Op het gebied van milieu is er eveneens een waslijst aan verantwoordelijkheden. “Recente, ernstige incidenten als de Schipholbrand, de werftrap in Utrecht en het wooncomplex in Bos en Lommer benadrukken het belang van toezicht”, zegt verantwoordelijk wethouder Cnossen.

 

Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben dinsdag 12 december 2006 op voorstel van Cnossen ingestemd met het Handhavingprogramma voor 2007. Daarin zijn alle ambities opgenomen, en wordt een overzicht gegeven van ontwikkelingen op handhavinggebied. Het document is ter informatie aan de gemeenteraad toegestuurd.

 

Voor Cnossen is het maatschappelijk rendement van groot belang bij het bepalen van de ambities. “Het is mijn ambities om het stellen van prioriteiten te baseren op de uitkomsten van het werk: bij welk niveau, bij welke resultaten zijn we tevreden? Letten op het resultaat bij het inzetten van mensen en middelen dus.”

 

Een tweede belangrijk accent is communicatie. “De overheid moet helder zijn over wat ze doet en wat ze bereikt. Juist bij Toezicht en Handhaving kan het draagvlak voor de werkzaamheden daarmee vergroot worden. En daarbij moeten we ook blijven luisteren naar reacties op datgene wat we doen.”

 

Tot slot benadrukt de wethouder de beoogde samenwerking met partners. “Een veilige en leefbare stad bereiken we niet alleen met onze ambitieuze afdeling: we doen het samen met de stad.”

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)