Geen subsidie voor Stad als Theater

Foto van auteur

De stichting De Stad Als Theater ontvangt geen subsidie van de gemeente Zwolle voor het festival in 2007. Dat hebben burgemeester en wethouders van Zwolle uitgesproken na een zorgvuldige afweging. Negatieve adviezen van de Commissie Stimulering Producties Podiumkunsten en uitvoerige gesprekken met het bestuur van De Stad Als Theater gingen aan het besluit vooraf.

Veel publiek tijdens het eindconcert in 2006

De plannen van De Stad Als Theater voor 2007 sluiten niet aan bij de ambities van de gemeente voor een breed en gevarieerd aanbod aan evenementen in de stad. De beoogde kwaliteit en culturele verdieping van een grootschalig, cultureel festival blijkt niet uit de plannen die het stichtingsbestuur heeft voorgelegd. De onafhankelijke adviescommissie heeft een negatief oordeel geveld over de 2006-editie van het festival en over de plannen voor 2007.

Terugblik

Sinds 2001 ontving de Stichting De Stad Als Theater subsidie voor de organisatie van een cultureel festival. Daarmee werd aangesloten bij de ambitie voor een kwalitatief en professioneel theaterevenement in Zwolle, waartoe de gemeenteraad had besloten. Sindsdien vormde de Zwolse binnenstad jaarlijks het decor van theater- en overige kunstprojecten. In 2004 vond het festival geen doorgang vanwege financiële problemen.

Afspraken en evaluatie

In oktober 2005 is door de gemeenteraad afgesproken dat alle festivals in Zwolle inhoudelijk beoordeeld worden door de onafhankelijke adviescommissies van de gemeente op het gebied van cultuur. Daarmee konden de effecten van de financiële bijdragen van de gemeente aan dergelijke festivals tegen het licht worden gehouden. In de subsidiebeschikking voor 2006 werd aan De Stad Als Theater de evaluatie al aangekondigd.

Op basis van de adviezen van de Commissie Stimulering Producties Podiumkunsten is door de commissie en de gemeente uitvoerig gesproken en gecorrespondeerd met De Stad Als Theater. “De uitkomsten zijn teleurstellend”, zegt wethouder Emmy Witbraad (Cultuur). “De subsidieaanvraag voor 2007 voldoet niet aan de afspraken die we hierover met de gemeenteraad hebben gemaakt en de kwaliteit die we nastreven blijkt niet uit de gepresenteerde plannen.”

In de criteria voor festivalsubsidies wordt onder meer gevraagd om ‘een samenhang biedend thema voor een reeks van voorstellingen’, ‘een heldere artistieke visie’ en ‘goede organisatorische opzet, inclusief publiciteit en financiën’. “De criteria en de plannen hebben we naast elkaar gelegd. Op basis daarvan is het een moeilijke, maar terechte beslissing om het voornemen uit te spreken de subsidieaanvraag voor 2007 te weigeren”, concludeert Witbraad.

Toekomst

In Zwolle is veel potentie aanwezig voor een cultureel festival. “We hebben veel en gevarieerde evenementen in de stad, en er zijn veel ideeën voor een cultureel festival zoals we dat voor ogen hebben. We zullen de komende periode gebruiken om die ideeën aan te boren en daarmee te zoeken naar een nieuwe toekomst van een cultureel festival in de stad.”

In 2007 blijft een groot aanbod van evenementen in de stad gegarandeerd. “We kennen een indrukwekkende reeks evenementen en activiteiten in de zomerperiode”, zegt Witbraad. Naar de mogelijkheden voor een grootschalig theaterfestival wordt nog gekeken.

Voornemen

Dinsdag 12 december is het bestuur van De Stad Als Theater geïnformeerd over het voornemen van het college om de subsidieaanvraag te weigeren. Het bestuur heeft de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Daarna wordt een definitief besluit genomen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

19 gedachten over “Geen subsidie voor Stad als Theater”

 1. Ik ben een regelrechte cultuurbarbaar. Er is maar bar weinig wat mij interessseert bij het fenomeen ‘Stad als Theater’. Ik ben er wel 2x geweest. Ook al boeit het mij totaal niet, het verbaast mij wel heel erg dat de gemeente het nut er niet van inziet. Als je ziet hoeveel publiek er bij het evenement is (echt een enorme opkomst), dan vraag ik me af wat w?©l goed genoeg is voor de gemeente om er een subsidie voor te geven….. Een evenement wat enorm goed aanslaat bij een flink deel van Zwolle kan je toch niet zomaar negeren?

 2. Ik verbaas mij hier ook over. Ik ben er een aantal keer geweest en vond het toen erg leuk. Met name omdat je op een speelse en open manier kennis maakt met vormen van theater waar je anders niet snel echt een toegangsbewijs voor koopt.

 3. Hehe… commissies… Ik lach me altijd rot om dat soort subsidievreters. Beetje intressantdoenerij, en als je altijd met positief iets komt is niet goed, dus af en toe negatief rapportje erbij en dat maakt je nuttig. 🙂 Welkom bij de overheid/managers….

  P.S. Ik vond Zwolle echt swingend deze zomer. van de blauwvingerdagen tot alle activiteiten. Echt enorm geweldig. Was er bijna trots op om zwollenaar te zijn 😉 Het enige wat niets voorstelde was de kermis, maar ja, daar verdienen ze geld aan, dus dat skippen doen ze niet :@

  Groet Frans

 4. Heel erg jammer!! Beetje onbegrijpelijk ook. Eerdere berichtgevingen gaven aan dat Zwolle juist druk bezig is zijn fesitval programma te structureren en uittebouwen. Er werd zelfs de term “Festival stad” gebruikt. Onbegrijpelijk dat juist dit, nog vrij jonge, bijzondere festival met zo’n gevarieert programma, het niet gegunt wordt. Mijns inziens het mooiste festival van Zwolle. Qua Zwolle publiciteit een absolute heerser aangezien er op zoveel verschillende bijzondere plekken in en rond het centrum podia zijn. De bezoekers leren Zwolle kennen op een hele positieve en mooie manier.
  Eigenlijk zou er ook geld uit de pot van Zwolle promotie moeten komen. Hopelijk staan er enkele, cultuurbewuste, mensen binnen het gemeentebestuur op en zeggen luidkeels: “de Stad als Theater verdient zijn verworven positie en moet doorgang vinden”!!!

 5. Als de ingediende plannen daadwerkelijk niet voldoen aan de criteria, is het toch niet de fout van de gemeente dat we nu ineens zo’n cultuurtrekker moeten missen? Of is het ook de schuld van de gemeente Zwolle dat Icare zichzelf in de aanbesteding thuiszorg uit de markt geprezen heeft door een slecht ingediend werkvoorstel?

  Het zou inderdaad jammer zijn als een cultuurtrekker als Stad als Theater zou verdwijnen. Dus aan het organisatiecomit?© de taak om hun plannen te schrijven vanuit de criteria van de gemeente. En zie, dan is er weer een Stad als Theater!

 6. In opvolging van Henk:
  Uitgaande van het niet voldoen aan de ‘criteria’ ben ik eigenlijk wel benieuwd w?©lke criteria er gesteld zijn en aan welke niet voldaan zijn (puur voor de weet)

 7. Even de basis. Subsidieverstrekking gaat samen met een subsidiecontract. In het subsidiecontract worden tussen subsidi?«nt en subsidieverstrekker onder andere prestatieafspraken gemaakt. I.h.k.v. Stad als Theater kan ik mij voorstellen dat er een groei in kwaliteit of diversiteit moet zijn, visie, bezoekersaantallen, bereik in regio etc. Als vervolgens niet aan deze prestatieafspraken wordt voldaan, kun je de verstrekte subsidie opeisen of je consequenties trekken voor de volgende jaren.

  Naar de precieze criteria van de commissie ben ik ook benieuwd..

  Wel vind ik dat je een onderscheid kunt en misschien wel moet maken tussen het Buitenconcert en de overige activiteiten van de Stad als Theater.

  Volgens mij, als je de gemiddelde Zwollenaar vraagt wat de Stad als Theater is, denk ik dat deze gemiddelde Zwollenaar alleen iets in zijn hoofd krijgt wat refereert aan het Buitenconcert. Naar de overige activiteiten kijken volgens mij relatief weinig mensen uit (je moet er immers voor betalen….).

  Stad als Theater IS buitenconcert. Stad als Theater is NIET het beoogde totaalconcept.

  Dus als organisatie kun je de overige activiteiten overwegen te schrappen. Het Buitenconcert verder kwalitatief uitbouwen en op basis daarvan een nieuwe subsidieaanvraag doen. Dat geld ligt nog steeds voor het oprapen.

 8. DSAT

  De Stad als Theater (DSAT) krijgt geen subsidie meer, als het aan het college ligt.

  Vroeger was de subsidiesystematiek zo, dat wanneer een organisatie meldde dat ze iets wilde doen, de gemeente kreeg of ze er geld voor over en beschikbaar had.

  Met de nieuwe regeling gaat het er veel meer om dat de gemeente iets georganiseerd wil hebben, daarvoor derden inschakelt en een afspraak maakt over wat er geleverd wordt en hoeveel geld er voor beschikbaar is.

  Deze wellicht wat te huiselijke formulering laat wel zien, dat de gemeente eisen kan stellen voor het product dat geleverd wordt.

  En daar wringt de schoen. De gemeente is van oordeel dat DSAT niet die diensten heeft geleverd, die de gemeente geleverd wil hebben. DSAT heeft gelegenheid gekregen om het aanbod aan te passen. Dat gebeurt blijkbaar niet. Met als resultaat een verongelijkt bestuur van DSAT.

  Wat het bestuur in mijn ogen doet is reageren alsof DSAT zelf kan bepalen wat er geleverd wordt voor de subsidie. Zo zit de Zwolse wereld niet in elkaar.

  De Stad als Theater moet een bijdrage leveren aan het cultuuraanbod, zoals dat is beschreven in de cultuurnota â???de basis op ordeâ??.

  Doet ze dat niet dan valt ze niet binnen de subsidievoorwaarden.

  Eigenlijk toch wel heel simpel.

  Bron: Weblog John van Boven
  http://www.johnvanboven.nl

 9. Dan moeten we wel commercieel gaan.
  Dus alles via sponsors binnenhalen, en via de entree en drankomzet.
  Meer reclameborden, meer vip voorstellingen.
  Trouwens wat veel mensen niet eens weten, is dat de stad als theater een prima gelegenheid biedt voor studenten om een (korte) stageplaats te krijgen waar ze alles kunnen leren van het in de praktijk brengen van o.a. theatertechniek, beveiliging, audio/viedo, mee-programeren van grootschalige produkties, lokatiemanagement, techniek in de breedste zin van het woord (van steigerbouwer tot elektricien, en van afwashulp tot chefkok). Dus ook via opleidingen binnen zwolle is het een en ander mogelijk qua sponsoring en ondersteuniing.
  Het feit dat de gemeente geen subsidie van 120.000 geeft betekent niets voor mij persoonlijk, want ik weet dat het gehele festival een omzet van in de miljoen heeft.
  De befaamde slok op de borrel zogezegd. Wat ik wel jammer vindt is dat het gemeentebestuur klaarblijkelijk het vertroiuwen in het festival zoals het er nu ligt heeft opgezegd, wat een ongezonde basis voor de toekomst is.

 10. :(heel erg jammer,
  dat dit festival weer op losse schroeven staat. Ik begon mij nu net een beetje meer thuis te voelen middels dit prachtige evenement in het altijd zo afgepaste, afstandelijke Zwolle.
  Ik ben erg benieuwd naar de criteria waar op getoetst is. Want criteria dat zijn lastige zaken waar het college erg verschillend mee omgaat.

 11. In het feit dat er jaarlijks door een groot aantal mensen waarderend ovder dit festival wordt gesproken, schuilt volgens mij juist de verklaring van deze actie.
  Het ontbreken van culturele verdieping wordt genoemd als argument. Daar hebben mensen voor geleerd en die zitten tenslotte niet voor niets in een commissie. Dat veel Zwollenaren en mensen uit de regio wellicht voor het eerst een positieve culturele ervaring beleven, telt eigenlijk niet…..
  Ongelovelijk, wat een kortzichtigheid. Ik ben (was) werkelijk trots op dit leuke evenement..

 12. 120000 euro. (1 euro per inwoner)

  Voor DSAT is dit ongeveer 15% van totaal budget.
  Als een aantal cultureel heel aardige zaken zoals de “kunst” in het stadspark uit het programma wordt geschrapt, dan is het budget al weer rond.

  Net als eerdere schrijvers vind ik wel dat Zwolle deze organisatie tekort doet.
  Maar tegelijk weet ook ik niet welke criteria de organisatie (bewust?) niet heeft gehaald.

  Klaarblijkelijk waren de eisen duidelijk geformuleerd.

  Dan kan het natuurlijk ook zijn dat het bestuur van deze organisatie het besef (benul?) niet heeft hoe de eisen moeten worden uitgelegd.

  In dat geval hoort zo’n bestuur zich daarin te laten informeren door instanties die de eisen wel kunnen vertalen naar programmatische veranderingen. Want als de eisen duidelijk zijn, kun je dat meten.

  Als de eisen niet op dergelijke manier te duiden zijn, schort er wat aan de eisen. En in dat geval kan en mag een college daar geen subsidiebeleid op stoelen.

  Tot zover enkele objectieve gedachten.

  Subjectief:
  Ik vind het te zot voor woorden dat zo’n perfect evenement niet op steun van het college kan rekenen. Mooi, gezellig, variatie op alle fronten.

  Bovendien: als het bestuur tekort schiet, stel dan als de wiedeweerga een nieuwe aan!

 13. wat ik niet snap is het volgende:
  ik ga niet in op de criteria van College of de argumenten van DSAT. Ik constateer dat er vorig jaar al flink gezeur over de subsidie. Belachelijk gewoon. Heeft te lang gesudderd. Dit jaar dus eerder duidelijkheid (wel slecht afgestemd met provincie Overijssel, die hadden juist wel subsidie toegezegd).
  Zwolle wil zich meer in de landelijke kijker spelen, meer in de publiciteit komen. IEvenementen en festivals spelen daarbij een belangrijke rol. Vraag is dan ook, wat is het alternatief van de gemeente?? Ik lees of hoor daar niks van.

  Ik hoorde laatst wel dat wellicht wordt gekeken naar de mogelijkheid van een serie op tv met zwolle als achtergrond. Stadspromotie. Was niet voor komend jaar dacht ik.

  In de Raad is hier laatst volgens mij ook ovr gesproken (over de profileringsdrang van zwolle). Ook daarbij werd volgens mij geklaagd dat het ontbreekt aan concrete plannen.

  Dus, als we gen DSAT krijgen ….. waar steekt het college dan liever het geld in om doel (meer toeristische aandacht en kwaliteit van evenementen) te realiseren? Waarom wordt dat niet naast DSAT gezet zodat je de twee naast elkaar kunt afwegen ?????????

 14. Het Buitenconcert is ?©?©n van de laatste evenementen van dit buitengewone festival. Dat betekent dus dat de meeste onderdelen al geweest zijn en dat Henk-Jan Meijer en de zijnen zich al een oordeel hebben kunnen vormen over hetgeen tot dan toe werd geboden. Kennelijk hebben ze geen enkel punt van kritiek gehad op dat moment en is het ze wel bevallen want ze schoven toch maar aan aan het VIP-diner dat (door anderen gesponsord) altijd voorafgaande aan het Buitenconcert wordt aangeboden. Als ik toen al zelf een mening zou hebben gevormd over de kwaliteit van het festival zoals die nu wordt geuit, was ik beslist niet op de VIP-uitnodiging ingegaan. Maar ik denk dat die heren zichzelf helemaal geen mening kunnen vormen (dat laten ze aan andere zogenaamde deskundigen over) en mee-eten en drinken binnen zo’n groot illuster gezelschap is lekker belangrijk ( en het is tenslotte gratis). Net als dat diner nemen ze ook de adviezen van de Commissie Stimulering Producties Podiumkunsten klakkeloos aan. Dat diner moet toch een nare nasmaak hebben. Het was trouwens een slecht georganiseerd diner (de cateraar had het niet onder controle) maar of dat Henk-Jan Meijer en de zijnen is opgevallen, weet ik niet. Er was ze zelf toch ook niks opgevallen over al die andere prachtige voorstellingen en producties van de dagen ervoor?

  Ik moet in dit verband denken aan het volgende grapje:
  Directeur zijn van een bedrijf is echt niet moeilijk… je hoeft alleen maar dat te ondertekenen wat een ander heeft bedacht.

  Henk-Jan Meijer is kennelijk een goede directeur.

  Nog even dit:
  Commissie Stimulering Producties Podiumkunsten.
  Hoezo: stimulering?

 15. Zwolle krijgt een Uitmarkt. Culturele organisdaties en instellingen in Zwolle zetten volgend jaar op vrijdagavond 7 en zaterdag 8 september de deuren open.
  In dat weekeinde valt ook Open Monumentendag. Wethouder Emmy Witbraad had het over een â??˽Uitmarkt-achtig ietsâ????.

  Het betreft hier een initiatief vanuit het Directeurenoverleg Kunst en Cultuur in Zwolle, met de directeuren van Bibliotheek Zwolle en De Muzerie als trekkers. â??˽Binnen een week of twee worden meer details bekendâ????, belooft de wethouder. Ze bracht dit nieuwtje in het verlengde van het afwijzen van de gemeentelijke subsidie voor het festival De Stad als Theater, om maar aan te geven dat er ook goede ontwikkelingen zijn.

  Bron: Stentor

 16. “…om maar aan te geven dat er ook goede ontwikkelingen zijn.” Stad als Theater is ook nog steeds een goede zaak, alleen zal het zichzelf moeten ontwikkelen in de lijn van de criteria van de gemeentenota cultuur om ook voor gemeentelijke steun in aanmerking te komen. Maar het is en blijft een goede ontwikkeling dat dit van de grond gekomen is en het kan ook nog steeds goed door, aangezien het subsidiebedrag maar een beperkt deel van het totaalbudget was.

 17. Even over de poll die nu op de Weblog gehouden wordt. Jammer dat er meteen van wordt uitgegaan dat de subsidiestop tot stopzetting van het evenement leidt. Want dat is geen goede weergave van de werkelijkheid, aangezien het tov de totaalbegroting van het evenement maar om een klein stukje gaat.

Reacties zijn gesloten.