Patiënt centraal in nieuw Oncologisch centrum

Foto van auteur

Zwolle – Op 20 november gaat het Oncologisch centrum Isala officieel uit de startblokken. Doel van dit centrum is de patiëntenzorg multidisciplinair te organiseren, waarbij de patiënt centraal staat. Deze nieuwe werkwijze zorgt er voor dat de begeleiding van en informatie voor een kankerpatiënt op de persoon zijn toegesneden.

De samenwerking tussen zorgverleners van verschillende specialismen die betrokken zijn bij een kankerpatiënt en de stappen van diagnose tot nazorg zijn vastgelegd binnen het zorgtraject en sluiten goed op elkaar aan. De spil in de nieuwe werkwijze is de regieverpleegkundige als vast aanspreekpunt voor de patiënt. Al naar gelang de patiënt daar behoefte aan heeft, regelt de regieverpleegkundige ook ondersteunende zorg zoals een maatschappelijk werker, een diëtist of een geestelijk verzorger.  De multidisciplinaire werkwijze geldt al voor patiënten met borstkanker of een hersentumor. In de loop van het jaar volgen de afdelingen maag-, darm- leverziekten, hematologie en gynaecologie. Uiteindelijk volgen alle oncologische specialisaties in het ziekenhuis.

Regieverpleegkundigen

Vanaf de start van een behandeling zijn de regieverpleegkundigen betrokken bij de patiënt. Ze vervangen de hoofdbehandelaar niet, maar ondersteunen de patiënt. Zij onderhouden contacten met specialisten en huisartsen en bewaren het overzicht tijdens het behandeltraject. Elke patiënt krijgt een patiënteninformatiedossier dat is toegespitst op de persoonlijke situatie. Naast informatie en persoonlijke aandacht, zorgt de regieverpleegkundige ook voor ondersteunende zorg vanuit bijvoorbeeld het maatschappelijk werk of de geestelijke verzorging. De Isala klinieken bieden al de workshop ‘Goed Verzorgd, Beter Gevoel’ (uiterlijke verzorging) aan en het programma ‘Fysiek Herstel’ (beweging).

Multidisciplinair

Na de diagnose kanker krijgt een patiënt te maken met diverse specialismen in een ziekenhuis, zoals de internist-oncoloog, een chirurg en een radiotherapeut. De samenwerking tussen alle betrokken specialismen is vastgelegd in het multidisciplinaire zorgtraject. In het multidisciplinaire overleg worden de behandelvoorstellen en bevindingen van een patiënt besproken. De patiënt wordt over het vervolgtraject ingelicht door de behandelend specialist en de regieverpleegkundige ziet er op toe dat alle benodigde afspraken gemaakt worden.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)