Culturele ambities in Cultureel Perspectief Zwolle 2040

Foto van auteur

Foto: Valeria Vangelista

Zwolle – Een bloeiende cultuursector is onmisbaar voor een vitale samenleving. Het geeft de stad waarde, zo stelt de gemeente Zwolle.

Zwolle is in 2040 de experimentele Hanzestad, het kloppend culturele hart van de regio waar kunst en cultuur bijdragen aan de kwaliteit van leven van eenieder die in de regio woont, werkt of deze bezoekt. Zwolle omarmt de volle breedte van het culturele veld en wil investeren in de verdere ontwikkeling van de culturele infrastructuur. Dat betekent dat er voldoende ruimte is om kunst en cultuur te maken en te beleven, aldus het Zwolse college.

Talent krijgt de kans om in Zwolle op te bloeien en in elke wijk is cultuur dichtbij. Dit is de ambitie van het college zoals verwoord in het Cultureel Perspectief Zwolle 2040.

Aan de nota liggen onderzoeken naar en gesprekken met de culturele sector ten grondslag. Wethouder Monique Schuttenbeld: “Hieruit komt duidelijk naar voren wat onze belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren zijn. Cultuur is belangrijk voor de stad en er is al heel veel moois waar veel mensen van genieten. Deze basis willen we verder uitbouwen. Daarna kunnen we aan de slag met het vergroten en verbreden van het culturele aanbod, zodat dit past bij de groei die Zwolle de komende jaren doormaakt. Daarbij heeft de culturele sector en het culturele leven ook tijd nodig om te herstellen van de coronacrisis.”

De komende jaren wil het college werken aan een uitbreiding van het aantal ateliers en expositieruimtes. Daarnaast wil ze de de positie van de gezelschappen versterken en investeren in talentontwikkeling.

Cultuur speelt een belangrijke rol in de economische groei van de stad en de regio. Daarnaast is de culturele sector sterk verbonden met andere domeinen zoals welzijn, onderwijs en gezondheidszorg. Dit komt ook tot uitdrukking in het Cultureel Perspectief Zwolle 2040. Elke pijler van het perspectief belicht een andere invalshoek van de rol die kunst en cultuur speelt: cultuur is er voor iedereen, voor jong en oud, voor de doeners en de denkers, voor mensen met kleine en grote beurs, voor iedereen die in Zwolle woont, werkt of de stad bezoekt.

Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het Cultureel Perspectief Zwolle 2040. Bij de begrotingsbehandeling in het najaar wordt een uitvoeringsprogramma met bijbehorende investeringsvraag aan de gemeenteraad aangeboden.