Zwolle wil dementievriendelijke gemeente zijn

Foto van auteur

Foto: Stockfoto

Zwolle – Meer aandacht voor de ondersteuning van de groeiende groep Zwolse ouderen die de komende jaren te maken krijgt met dementie is nodig om te zorgen dat deze ouderen zo lang mogelijk veilig in hun eigen huis en omgeving kunnen blijven wonen. Daarom hebben burgemeester en wethouders een plan van aanpak gemaakt. Speerpunten daarin zijn bewustwording en begrip voor deze groep Zwollenaren in de samenleving, kennis en expertise in zorg en dienstverlening, voorzieningen en ondersteuning voor ouderen met dementie en voor hun mantelzorgers en voorzieningen in de buitenruimte.

“In Zwolle vinden we het belangrijk dat mensen vitaal en waardig oud kunnen worden en mee blijven doen in de samenleving. Daarom maakten we samen met onze partners in de stad een seniorenagenda”, legt het college van B en W uit. “Bij de bespreking daarvan vroeg de gemeenteraad terecht aandacht voor de groep ouderen die te maken krijgt met dementie. Ofwel omdat het hen zelf treft of omdat ze mantelzorger worden van iemand met dementie. Hoe kunnen we deze mensen en hun naasten ondersteunen in het omgaan en leven met dementie? Hoe kunnen we er als samenleving rekening mee houden? We willen niet dat mensen in een isolement terecht komen of dat mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie overbelast raken. Daarom hebben we een klankbordgroep met deskundigen en professionals van zorg- en welzijnsorganisaties gevraagd mee te denken over wat daarvoor nodig is.”

Op dit moment zijn er naar schatting al 1700 Zwollenaren met dementie en dat aantal zal de komende jaren verder groeien naar rond de 2400 mensen in 2030. Naar schatting 70% van hen woont thuis en wordt verzorgd door naaste familie of anderen in hun omgeving. Deze mantelzorgers worden vaak zwaar belast.

B en W stellen de gemeenteraad voor om in te zetten op een aantal speerpunten. Het begint met het vergroten van kennis over dementie in de Zwolse samenleving en het leren omgaan met dementie. Hoe herken je iemand met dementie en wat kun je doen voor zo iemand? Maar ook voor medewerkers en vrijwilligers in de zorg is het belangrijk dat ze tijdig signalen herkennen en kennis hebben over de ziekte en de gevolgen.

Daarnaast is het belangrijk dat er voldoendevoorzieningen en ondersteuning zijn voor mensen met dementie die thuis wonen. Hoe kunnen zij actief blijven, bijvoorbeeld door dagbesteding, en anderen ontmoeten op een veilige manier? En wat betekent dat voor de inrichting van de buitenruimte?

Verder is het belangrijk om ondersteuning te bieden voor iedereen die als mantelzorger zorgt voor een familielid of buur die dementie heeft. De klankbordgroep wil met mantelzorgers in gesprek om in beeld te brengen wat ze nodig hebben om niet overbelast te raken en te kunnen blijven zorgen zonder dat dit ten koste van hen zelf gaat. Hebben ze bijvoorbeeld behoefte aan lotgenotengroepen of aan vervangende zorg of logeerzorg?

Samen met de klankbordgroep zullen WijZ en ZwolleDoet! het plan van aanpak verder uitwerken in een werkplan.