Huurachterstand bij Openbaar Belang historisch laag

Foto van auteur

Zwolle – Slechts een handjevol huurders heeft een betalingsachterstand bij woningcorporatie Openbaar Belang.

In het jaarverslag is te lezen dat eind 2020 0,26% van de zittende huurders voor een huurachterstand zorgde. In 2018 was dit nog 0,42%. Mooie dalende cijfers en behoorlijk lager dan het landelijk gemiddelde dat van ongeveer 1% is gedaald naar 0,8%.

Vroeg signaleren
Team Sociale Huurincasso bij Openbaar Belang werkt er hard aan om de huurachterstanden zo laag mogelijk te houden. Belangrijk hierbij is om eventuele huurachterstanden zo vroeg mogelijk te signaleren. Ziet team Sociale Huurincasso signalen die op problemen kunnen duiden? Dan wordt er direct persoonlijk contact gezocht met de huurder.

Contact leggen
Een huurachterstand ontstaat al als je één dag te laat bent met betalen. Dat levert een vervelende en risicovolle situatie op. Daarom worden onze huurders geadviseerd snel te handelen om zo grote(re) problemen te voorkomen. Heeft de huurder het idee dat betalen niet gaat lukken of is er al een betalingsachterstand? Dan is het advies om zo snel mogelijk contact op te nemen met Giselle Leijgraaff en/of Erna Fix van de afdeling Sociale Huurincasso. Een kleine achterstand is immers makkelijker in te lopen dan een hoge.

Snelle actie voorkomt grotere problemen
Erna geeft aan dat ze best begrijpt dat dat niet altijd makkelijk is. “Uit ervaring weten we dat personen met schulden zich vaak schamen. Maar hoe langer de huurder wacht, hoe groter de problemen worden. Snel actie ondernemen kan grotere problemen voorkomen.”
Giselle vult aan. “Wij denken graag met de huurder mee, bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling. Ook werken wij nauw samen met Op Orde, Sociale Wijkteams en Gemeente Zwolle. Samen met hen proberen wij onze huurders met financiële problemen zo snel mogelijk te helpen, om erger te voorkomen.”