Actieplan gemeente wil Zwollenaren meer laten fietsen

Foto van auteur

Foto: Hennie Vrielink

Zwolle – In 2014 werd Zwolle uitgeroepen tot beste fietsstad van Nederland. In vrijwel geen andere stad ter wereld wordt meer en vaker gefietst dan in Zwolle. Zwollenaren houden van op de fiets naar je werk, de supermarkt of de binnenstad.

Vele decennia aan fietsinvesteringen en –beleid hebben Zwolle tot een leefbare en verkeersveilige stad voor bewoners en bezoekers gemaakt. Die lijn wil de gemeente vasthouden en doorontwikkelen. Het college komt met het actieplan Zwolle wereldfietsstad: 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017. Om dit doel te bereiken worden de komende tijd verschillende maatregelen uitgevoerd om fietsen te stimuleren.

De redenen waarom Zwollenaren op de fiets stappen verschillen van mens tot mens: fietsen is gezond, goedkoop, laagdrempelig en klimaatvriendelijk. Om te zorgen dat de drempel zo laag mogelijk is om op de fiets te stappen, zorgt de gemeente voor veilige routes en vlotte verbindingen. Om die 20% toename mogelijk te maken, richt de gemeente zich op de volgende hoofdlijnen:

  • Inwoners stimuleren om binnen de stad (en de wijken) nog vaker de fiets te pakken door te blijven werken aan veilige en comfortabele fietsroutes en goede voorzieningen.
  • Zwollenaren verleiden om op de fiets naar het werk te gaan door voor alle afstanden tot ca. 15 km de fiets te bevorderen.
  • Fietsen naar school voor kinderen, scholieren en studenten aantrekkelijk maken en ervoor zorgen dat ieder kind veilig kan fietsen.
  • Aantrekkelijke routes en opstaplocaties voor lopen en fietsen voor recreatieve en sportieve fietsers.
  • Fietsen voor iedereen toegankelijk laten zijn en blijven.

De gemeente vindt fietsen gezond, en belangrijk, bijvoorbeeld als vorm van toerisme of ontspanning en als stimulans voor de regionale economie. En fietsen draagt bij om de doelstellingen uit de Omgevingsvisie en mobiliteitsvisie (mede) te bereiken.

“Als we bijvoorbeeld willen dat de stad bereikbaar blijft voor iedereen, zonder dat het verkeer vastloopt, zullen we fietsen en wandelen aantrekkelijker moeten maken. Door meer te fietsen kunnen we de gezondheid van inwoners verhogen, blijft de stad bereikbaar en dragen we bij aan onze klimaatdoelen,” aldus waarnemend wethouder Ed Anker.

De gemeente Zwolle wil data gebruiken om inzicht te krijgen in gebruik, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en fietsgedrag in het algemeen. Daar is kennis op gebied van fietsinnovaties voor nodig. Daarom is de gemeente Zwolle partner van het Europese project Bicycle and Intelligent Transport Systems (BITS). Binnen dit project voeren ze de komende jaren de volgende acties en pilots uit:

  • Testen van de toepassing van dynamische verlichting (met bewegingssensoren) op de werklocatie Hessenpoort met daaraan gekoppeld het verzamelen van fietsdata.
  • Op een aantal plekken worden sensoren ingevoerd om fietsers voorrang bij verkeerslichten te verlenen.
  • Opschalen project snuffelfietsen, zowel in aantal fietsers als in het aantal data dat wordt verzameld (bijvoorbeeld ook data over de kwaliteit van het wegdek).
  • Verschillende innovaties testen om de veiligheid van fietsers bij kruisingen te verhogen.

De gemeente belooft dat daarbij de privacy gewaarborgd blijft.

Zwolle is een belangrijk mobiliteitsknooppunt voor de regio Zwolle. Om de groeiende verkeersdruk vanuit stad en regio te faciliteren, wil de gemeente ook extra inzetten op lopen. In Zwolle wil de gemeente ruim baan voor fietsers en wandelaars.

Het college heeft het actieplan Zwolle wereldfietsstad ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij gaan hier in september over in debat met elkaar.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)