Het Nederlands Bach Consort en Academiehuis Grote Kerk Zwolle gaan samenwerking aan

Foto van auteur

Foto: Gerard van der Sluijs

Zwolle – Donderdag vond in Academiehuis Grote Kerk het eerste openbare concert plaats van Het Nederlands Bach Consort. Dit nieuwe vocale ensemble is opgericht door de Zwolse topmusici Heleen Koele en Sytse Buwalda.

Met acht zangers uit de regio Zwolle zongen ze motetten van Bach en voerden ze een tweetal wereldpremières uit. Daarbij begeleid door orgel, cello en contrabas. Na een daverend applaus werd de samenwerking met Academiehuis Grote Kerk bekrachtigd door het ondertekenen van een intentieverklaring. Namens het NBC tekenden Sytse Buwalda en Heleen Koele, vanuit Academiehuis Grote Kerk werd de samenwerking bekrachtigd door directeur Coby Zandbergen. Publiek en musici konden, door middel van testen voor toegang, compact worden opgesteld in het akoestisch prachtige noordkoor van de kerk.

Het Nederlands Bach Consort is geboren en krijgt de Grote Kerk als thuisbasis en daarmee krijgt het Academiehuis een hoogwaardig klassiek ensemble binnen de 600 jaar oude kerkmuren. Een prachtige plek met uitstraling voor het ensemble en tegelijkertijd prachtige muziek die het monument ziel zal geven. Beide partijen hopen samen op prominente momenten in het jaar bijzondere projecten te realiseren. Daarbij valt te denken aan een nieuwjaarsconcert, een herdenkingsconcert op 4 mei, bijzondere muziek tijdens Allerzielen, etc.

Beide partijen hebben daarnaast afgesproken elkaar te versterken. Ze willen daarmee het draagvlak in Zwolle voor de waardering voor klassieke muziek verbreden. Ze streven ernaar om de uitvoering van klassieke muziek in zijn algemeenheid, voor het NBC in het bijzonder de vocale muziek rondom Bach, te verbreden en te verdiepen. Alle programma’s die door Het Nederlands Bach Consort worden ontwikkeld zullen in Zwolle te horen zijn.

Academiehuis Grote Kerk Zwolle richt zich in haar programmering op de rede, kunst en muziek, zoals Plato die al samenbracht in zijn Academie. De muzikale ontwikkeling krijgt met de samenwerking met dit hoogwaardige ensemble een flinke impuls. Het Nederlands Bach Consort streeft naar een bruisende praktijk van de uitvoeringen van de vocale muziek van Bach. Naast het uitvoeren van werken van Bach verstrekt het NBC opdrachten aan hedendaagse componisten om Bach in het licht van deze tijd te laten klinken.

In augustus is Het Nederlands Bach Consort tweemaal in Zwolle te horen. Op 22 augustus klinkt er een zomerprogramma met als titel ‘O, Sweet Flower..’ in de tuin van Landgoed Den Alerdinck in Laag Zuthem. Op 27 augustus is het ensemble te horen in ‘Verhalen en Koralen’ in Academiehuis Grote Kerk Zwolle. De thuisbasis van Het Nederlands Bach Consort. Meer informatie is te vinden op www.hetnederlandsbachconsort.nl.