Zwolle start woonpilot voor jonge statushouders

Foto van auteur

Zwolle – Er is ook in Zwolle ontzettend veel vraag naar woningen. Omdat de vraag zo groot is, zoekt Zwolle naar oplossingen. Daarom start de gemeente een pilot voor jonge statushouders die op de wachtlijst staan voor een woning in Zwolle.

Jongeren die daarvoor geschikt zijn kunnen straks onder begeleiding met twee tot vier personen een eengezinswoning delen. Hierdoor worden de wachtlijsten niet langer, aldus de gemeente, en gaat Zwolle zorgvuldig om met de schaarse woningen. Voor de pilot worden maximaal negen woningen, verdeeld over Zwolle, beschikbaar gesteld.

Net als andere gemeenten in Nederland moet Zwolle ieder jaar een aantal statushouders een woning bieden. In de eerste helft van 2020 was dit aantal nog veertig en in de eerste helft 2021 gaat het om 99 personen. Het aantal is dus flink toegenomen. Veel jonge statushouders wachten op een geschikte woonplek vanuit het AZC. Zij kunnen pas echt goed beginnen met hun integratie in de samenleving als zij zich definitief in een gemeente hebben gevestigd.

Tegelijkertijd is de druk op de woningmarkt onverminderd hoog. Er zijn dus andere oplossingen nodig om hen een thuis te bieden en aan de taakstelling van de landelijke overheid te kunnen voldoen. In andere gemeenten in Nederland wordt het ‘delen van een woning’ al langer met succes toegepast. De ervaring leert dat het samen wonen voor de jongeren kan zorgen voor een goede start in Nederland en het voorkomen van bepaalde problemen, bijvoorbeeld rondom financiën. Zwolle wil hiermee nu ook ervaring op gaan doen.

Aan de pilot worden verschillende voorwaarden gesteld, zowel voor de leefbaarheid in de wijk als het welzijn van de jonge statushouders. Zo wordt er vooraf gekeken of de statushouders geschikt zijn om samen een huis te delen. Ook wordt er gekeken naar de groepssamenstelling in het huis. Daarnaast wordt er gekeken naar de grootte van het huis en zo bepaald of er twee, drie of vier personen kunnen wonen. De jongeren worden intensief begeleid en gecoacht door stichting Voor Elkaar Zwolle. Deze stichting heeft veel ervaring met vluchtelingenwerk in Zwolle.

Er worden maximaal negen woningen voor de pilot beschikbaar gesteld gezet, verdeeld over de Zwolse wijken. Per wijk worden er maximaal drie huizen voor de pilot ingezet. De pilot is afgestemd met de woningcorporaties en huurdersverenigingen.

Over twee jaar gaat de gemeente Zwolle de pilot evalueren en zal er besloten worden of de pilot een vervolg krijgt.