Hoofdrijbaan N340 Zwolle – Ommen in augustus afgesloten

Foto van auteur

Omleidingsroutes
Foto: Provincie Overijssel

Zwolle – De provinciale weg N340 tussen Zwolle en Ommen wordt tijdelijk afgesloten. De afsluiting geldt van 6 tot en met 30 augustus en de overlast zal kort en hevig zijn, aldus de Provincie Overijssel. Op verschillende locaties op en rond de weg worden werkzaamheden uitgevoerd.

Voor al het gemotoriseerde verkeer gelden omleidingsroutes via de A28, N377, N48, N348 en N35. Ook zijn lokale omleidingsroutes ingesteld om het gebied bereikbaar te houden. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar via de parallelwegen van de N340. Na de drieweekse afsluiting gaat de nieuwe N340 volledig open. De planning van de werkzaamheden is onder voorbehoud: bijvoorbeeld het weer of hinder in de grond kunnen gevolgen hebben voor de werkzaamheden en de genoemde data.

Een overzicht van de diverse werkzaamheden aan de N340 van 6 t/m 30 augustus:

  • De kruispunten op de hoofdrijbaan van de bestaande N340 worden opnieuw ingericht.
  • Vier nieuwe fietstunnels worden onder de bestaande N340 aangelegd, zodat fietsers en voetgangers minder vaak hoeven over te steken.
  • Aanleg van diverse faunapassages om de veiligheid voor mens en dier te verbeteren.
  • De bestaande N340 krijgt een nieuwe laag asfalt.
  • Daarnaast worden de laatste werkzaamheden verricht voor de aansluiting van het nieuwe tracé van de N340 op de Nieuwleusenerdijk en de A28. Hieronder valt ook de reconstructie van de kruising Hessenweg – Kranenburgweg – Nieuwleusenerdijk.

Op het eerste deel van de afsluiting, tussen de Nieuwleusenerdijk en de kruising Ankummerdijk – Cubbinghesteeg, vinden geen werkzaamheden plaats. Vanaf september wordt dat deel, de Hessenweg, onderdeel gemaakt van een erftoegangsweg en wordt het ingericht voor bestemmingsverkeer en fietsers/wandelaars. Dit is met uitzondering van het deel aan weerszijden van de fietstunnel tot aan de afbuiging van de nieuwe Hessenweg. Dat deel wordt later aangepast door ProRail.

Fietsers en bromfietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruikmaken van de parallelwegen. Zij hebben geen ontheffing nodig. Let op: de parallelwegen zijn open, maar worden op enkele locaties onderbroken door de bouw van de fietstunnels. Bij de fietstunnels Dennenkamp, Welsummerweg en Oudleusen-Oost gaat dit om de zuidelijke parallelweg en bij fietstunnel Wildbaan om de noordelijke parallelweg. Vanaf zondag 22 augustus zijn de parallelwegen ook op deze locaties geopend voor fietsers en bromfietsers.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)