Wijk betrokken bij groene Schellerdriehoek

Foto van auteur

Zwolle – Bij de Raadsbehandeling van de Structuurvisie Zwolle 2020 in juni 2008 is er discussie geweest over wat er met het groene gebied tussen de Oude Deventerstraatweg en de Zwarteweg moest gebeuren. Er bleek geen draagvlak voor bebouwing. Een raadsmeerderheid vond dat de zogeheten Schellerdriehoek groen moest blijven. Maar dan wel groen waar van te genieten valt. Met het raadsamendement als kader zullen nu in samenspraak met de omwonenden en andere belanghebbenden de mogelijkheden voor een invulling verkend worden.

De driehoek beslaat zo´n 3,5 hectare en is nu vooral een groen decor voor omwonenden. Vanaf de wegen is het groen nauwelijks zichtbaar en niet toegankelijk voor andere inwoners van Zwolle. De Raad vindt dat gebied in ieder geval beter  toegankelijk moet worden met een wandel- en fietspad en dat er mogelijk andere groenfuncties een plek kunnen krijgen. Bijvoorbeeld met een buurtweide of kinderspeelplaats. Ook zou de natuurwaarde van het gebied kunnen worden verhoogd, bijvoorbeeld door het toevoegen van hagen en fruitbomen.

Het college heeft besloten om door middel van beginspraak een aantal inrichtingsmogelijkheden te verkennen. Over de aanpak is al contact geweest met de Belangenvereniging Schellerdriehoek en de Wijkenvereniging Zwolle-Zuid.

De Raad heeft vooralsnog geen uitspraak gedaan over een budget voor uitvoering van maatregelen. Op basis van een plan zal hierover later een besluit genomen worden.

 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)