Hulp bij huishouden voorlopig geregeld

Foto van auteur

De gemeente heeft met de huidige aanbieders van zorg in Zwolle afspraken gemaakt over het aanbieden van hulp bij het huishouden. Nu de aanbestedingsprocedure is stilgelegd, gaat de gemeente voorlopig in zee met de bestaande aanbieders. Iedereen krijgt gewoon zijn vertrouwde hulp vanaf 1 januari volgend jaar. 

De voorzieningenrechter heeft eind november bepaald dat de gemeente enkele juridische onregelmatigheden heeft begaan bij de aanbesteding van de hulp bij het huishouden. Voor de gemeente staat het belang van de cliënt op de eerste plaats. Zij zorgt er dan ook voor dat de zorgaanbieders die nu hulp bij het huishouden aanbieden, dat blijven doen totdat nieuwe aanbieders gecontracteerd zijn. Op deze manier ondervinden cliënten geen nadelige gevolgen van de rechterlijke uitspraak en de nieuwe aanbesteding.

Vanaf 1 januari 2007 is de huishoudelijke verzorging onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De huishoudelijke verzorging wordt vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) overgeheveld naar de Wmo. Dit betekent dat de gemeente Zwolle verantwoordelijk wordt voor de hulp bij het huishouden, maar zij gaat deze hulp niet zelf uitvoeren. De gemeente sluit hiervoor contracten af met instellingen die de huishoudelijke hulp gaan verzorgen.  

De gemeente is verplicht om het Europese aanbestedingsbeleid te volgen. Na een evaluatie wordt een nieuwe aanbestedingsprocedure voorbereid. De verwachting is dat ongeveer halverwege 2007 met nieuwe zorgaanbieders contracten kunnen worden afgesloten.

 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)