Zorgen GL/DG over thuiszorg

Foto van auteur

Gisteren werd de fractie van GroenLinks/De Groenen op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de aanbesteding rond de hulp bij het huishouden.

De fractie vindt het onvoorstelbaar dat een instelling als Icare, die al sinds jaar en dag het gros van de huishoudelijke zorg in Zwolle verleent, na deze aanbesteding vanaf 1 januari hier van de kaart geveegd zal zijn.  De partij vertrouwt erop dat de aanbesteding eerlijk is verlopen, maar ze maakt zich ernstig zorgen over de uitkomsten ervan.  GL/DG heeft zorgen over de continuïteit van de hulpverlening voor de cliënten en over de arbeidsrechtelijke situatie van de medewerkers. Er is deze periode grote onrust bij cliënten en medewerkers van Icare. De groene partij stelt daarom vragen aan het college van Zwolle.

Ook vindt GL/DG het betreurenswaardig dat de samenwerkingscontacten die Icare met andere partners in zorg in de stad heeft opgebouwd nu verloren gaan. De partij kan niet anders constateren dan dat dit een groot verlies voor de stad is die andere instellingen niet één, twee, drie kunnen opvangen.
De fractie heeft al eerder vraagtekens gezet bij marktwerking rond de zorg. “Aangezien deze marktwerking van bovenaf opgelegd is, kunnen wij als stad hier niets aan doen. Aan de negatieve neveneffecten kan de gemeente misschien wel iets doen.” GL/DG vindt dat de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid heeft naar vele clienten en honderden werknemers in de stad. Daarom heeft de fractie de volgende vragen aan het college:

1. Gaat u vanuit de gemeente zelf (op briefpapier van de gemeente) cliënten en medewerkers van thuisinstellingen die nu buiten de boot gevallen zijn informeren over de gevolgen van de ontstane situatie?
2. Houden medewerkers als zij overgaan naar één van de drie nieuwe instellingen de arbeidsvoorwaarden die zij hadden?
3. Wat gebeurt er als over enige tijd Verian, Amant en TSN toch niet de gevraagde kwaliteit blijken te kunnen leveren tegen de prijs waarvoor zij ingeschreven hebben?
4. Bewaakt u dat de nieuwe instellingen dezelfde samenwerking hebben met partners in de zorg zoals die tot nu toe vorm heeft gekregen in de stad?
5. Bent u bereid om speciaal zorg te dragen voor goede afstemming tussen de nieuwe aanbieders van hulp bij het huishouden met de overgebleven functies van Icare?


Bron: GroenLinks/De Groenen,
Rana Berends

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

5 gedachten over “Zorgen GL/DG over thuiszorg”

 1. Ik zit nog midden in de discussie op de oude site van weblog zwolle … niet erg toch ??
  webmaster .. kun je een paar lopende sicussies overzetten naar de nieuwe site of is dat te lastig ???

  Edit:
  Wanneer dat een wens is van de debaters, dan is dat mogelijk.
  Weblog Zwolle

  Hierbij:
  weet niet of Gl/DG hier iets mee bereikt aan de achterkant. Als ze echt iets ahdden willen beinvloeden dan hadden ze aan de voorkant samern met het College beter moeten nadenken over de criteria die de gemeente op ging nemen in de europese aanbesteding. Bijvoorbeeld meedenken over:

  a) is het nu echt gewensom de prijs op 60% te zetten en de kwaliteit op 40% ?? Dat betekent dat een partij die voldoet aan de minimale kwaliteitseisen en die een afbraakprijs offrert al snel hoge ogen gooit (ik zeg niet dat dit nu het geval is, ik chargeer alleen maar even om het duidelijk te maken)

  b) welke criteria laat je nu echt zwaar wegen binnen het onderdeel kwaliteit. In hoeverre ga je in op een zekere binding met de regio cq de beschikbaarheid van ervaren personeel in de directe regio. Is wel lastig binnen een europese aanbesteding, maar daar zijn specialisten voor om een aanbestedende partij te begeleiden bij het bepalen van de concrete criteria

  Kortom, ik ga er vanuit dat er aan de voorkant goed is nagedacht over de opzet en dat ook rekenng is gehouden met dit scenario. I

  k vraag me echter af (zie ook mijn reacties op het artikel van gisteren over de aanbesteding zelf) of het zo eenvoudig zal gaan om dat personeel van Icare 123 over te brengen naar de de drie nieuwe aanbieders. Die werknemers hebben toch allemaalk een individueel contract bij Icare en bepalen toch zelf wel wat ze doen en bij wie ze werken ???

  Zou wel heel bijzonder zijn als dat zomaar zou gebeuren !!!!!

  Geplaatst door: beuvbos | donderdag 12 oktober 2006 om 21:43:33

  Ik ben zuster Clivia en kom uit Polen. Ik vind een uur loontje van 3.50 euro schitterend en dus heeft mijn baas zich gemeld bij de Zwolse Europese aanbesteding voor de zorg.
  Ik heb geen enkele ervaring in de zorg – maar dat was geen probleem zei mijn baas. Gewoon wat ramen lappen een beetje stofzuigen en niet te veel met de cli?«nt staan te leuteren – want dan haal je je werkelijke werk minuutjs niet. Wat een schitterende uitvinding zeg die Europese uitbesteding. Was getekend zuster Clivia.

  Wat zegt U? Dat is allemaal kletskoek? Nu – wacht maar eens af. Niet de cli?«nt staat hier straks nog centraal – maar wie het goedkoopst dat werk kan laten verrichten – die zal de zorgmarkt gaan leiden. Naar de kwaliteit van de zorg zal steeds minder worden gekeken. Zorg-gangsters slaan n?º al hun slag in ons land. Hoe ik dat weet? Gewoon een beetje het nieuws volgen. Met dank aan het dagblad “de Stentor” waarin dit allemaal te lezen was.

  Geplaatst door: Zuster Clivia | donderdag 12 oktober 2006 om 22:16:21

  zag in de stentor vanochtend ook een stuk staan over patientenbelangen zwolle -> die klagen dat ze niet zijn betrokken bij deze aanbesteding … Zwolle zegt van wel. Weet iemand daar het fijne van ?

  Ben ook wel benieuwd of de invulling van de criteria van de aanbesteding nu door het College is uitgevoerd of dat ook de Raad hierover vooraf heeft meegedacht/besloten cq de kans heeft gehad hierover mee te denken.

  Geplaatst door: beuvbos | vrijdag 13 oktober 2006 om 7:12:55

  even gezocht op zwolle.nl

  Zie in het verslag van de vergadering van het College van B&W van 12/6/06 het volgende staan:

  Wmo, productomschrijving en aanbesteding van Hulp bij het huishouden

  Het College besluit:
  – In te stemmen met de productbeschrijving van de hulp bij het huishouden.
  – In te stemmen met de voorgenomen aanbestedingsprocedure.
  – De gemeenteraad te informeren middels bijgaande raadsbrief.
  – Er worden nog enkele tekstuele wijzigingen aangebracht.

  Op 18/9 is de verordening WMO met daarin de toelichting op de aanbesteding in de Raad behandeld. Op 11/9 is de verordening in de commissie welzijn behandeld.

  In het raadsvoorstel inzake de mwo verordening wordt oa gesteld dat de aanbesteding al is opgestart onder voorbehoud van de vasstelling van de verordening door de Raad. Op enkele hoofdlijnen wordt ingegaan op de aanbesteding.

  Ben nu wel benieuwd naar de wijze waarop GL/DG zich heeft geroerd in de commissie Welzijn en in de Raad mbt de verordening WMO en de aanbesteding Huishoudelijke Hulp. Daar ga ik later nog ns naar op zoek. Wellicht kunnen ze dat ook ZELF even hier toelichten op weblog :)) scheelt mij weer zoeken…

  Geplaatst door: beuvbos | vrijdag 13 oktober 2006 om 7:33:32

  Het zoveelste fiasco van introductie van marktwerking dreigt nu bij de thuiszorg. Het begint altijd met mooie woorden en tekentafelmodellen die er prachtig uitzien De praktijk is echter anders. Zie de taxiwereld , zie de notarissen wereld, de energievoorziening enz. Op al deze terreinen is de klant er niet beter van geworden. Bij de thuiszorg wil men nu ook de klant laten kiezen. Wat voor zin heeft dit als de klant geen enkel re?«el inzicht heeft om te kunnen kiezen. En hier ook geen enkel belang bij heeft. Het enige wat de klant vraagt is goede zorg.
  Er dreigt in Zwolle een grote puinhoop te onstaan bij de overgang naaar nieuwe marktpartijen. Niets is nog geregeld de klanten weten van niets. Het is kort dag om in twee maanden tijd de overgang van Icare, met veel sociale ellende, naar nieuwe thuiszorgorganisaties glad te laten verlopen. Icare heeft een netwerk van randactiviteiten in Zwolle opgebouwd. Die activiteiten zullen grotendeels verdwijnen.
  Wordt Zwolle en de mensen , die thiszorg moeten hebben daar beter van ?????

  Geplaatst door: PrinsH | vrijdag 13 oktober 2006 om 10:08:20

  Betekent dit dan niet dat de zorg van Icare al die tijd te duur is geweest? In dat geval is het toch terecht dat ze nu afgestraft worden?

  De vragen van GLDG komen nu wel een beetje als mosterd na de maaltijd. Alle vragen die nu gesteld worden hadden gewoon in het bestek moeten staan.

  Geplaatst door: PEC | vrijdag 13 oktober 2006 om 11:08:57

  Ja PEC, Icare was duur; heel duur.
  Jaren terug al 20 euro per uur voor huishoudelijke hulp.
  Maar de staat dekte de kosten, dus Icare nam het er van en kwam er mee weg.
  De WMO maakt daar terecht een einde aan.

  Geplaatst door: PGBer | vrijdag 13 oktober 2006 om 11:15:41

  Dit is echt van de ratten. Als laagste inschrijven maar zonder dat men personeel heeft, terwijl dit de grootste kostenpost is. Hier komen problemen van en wie moeten er dan bloeden. Ja, de werknemers en de mensen die zo hard ondersteuning nodig hebben. Goedkoop kan dus wel eens duurkoop blijken te zijn.

  Geplaatst door: swollenaer | vrijdag 13 oktober 2006 om 21:35:23

  Beuvbos, Er is een raadswerkgroep WMO, waarin GLDG-raadslid Anneke Nusselder zit. Ik ben het met PEC volledig eens.

  Geplaatst door: Willem | zaterdag 14 oktober 2006 om 9:40:50

  Welzijnsinstellingen in Amsterdam Zuidoost, die subsidie krijgen, worden slecht gecontroleerd. Veel geld gaat naar instellingen, waarin bestuurders van het stadsdeel zelf belangen hebben, blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant. Vooral PvdA-bestuurders hebben nauwe banden met stichtingen, die subsidie krijgen. Zie NOS-Teletekst 108 – 10:.12

  Geplaatst door: Willem | zaterdag 14 oktober 2006 om 10:11:29

  Ook RTL pag. 110 – 10:43. Stadsdeel herkent zich niet in de feiten. Om 10:27 is toegevoegd “De landelijke PvdA heeft een onderzoek gelast. Het zouden vooral PvdA-leden zijn, die zich bezondigen.” Uitkomst voor of na kamerverkiezingen van 22 november?

  Geplaatst door: Willem | zaterdag 14 oktober 2006 om 10:42:12

  weet je waarom er veel pvda leden relaties hebben met die stichtingen ?? Naar mijn mening omdat die vanuit hun achtergrond (net als cda’ ers overigens) veel meer betrokken voelen bij maatschappelijke ontwikkelingen en stichtingen/verenigingen op dat vlak en daar ook vaak wel bestuursfuncties vervullen. Dat heet maatschapelijke betrokkenheid.

  Ik vind het niet geweldig dat er raadsleden zitting hebben in een bestuur van een stichting die zelf in overgrote mate wordt gesubsidieerd door de eigen gemeente. Niet als dat raadslid de gemeente vertegenwoordigt, en ook niet als dat raadslid er vanuit een andere achtergrond inzit. Aan de andere kant, zoveel bestuurleden met enige kwaliteit zijn vaak niet voorhanden. De meeste nederlanders liggen liever in hun luie stoel voor de TV of drie keer in de week fitnesses dan een bestuursfunctie vervullen.

  Misschien generaliseer ik .. maar dat is af en toe ook goed voor de discussie :))

  Geplaatst door: beuvbos | zaterdag 14 oktober 2006 om 13:57:03

  @willem: je schreef ->
  “Beuvbos, Er is een raadswerkgroep WMO, waarin GLDG-raadslid Anneke Nusselder zit. Ik ben het met PEC volledig eens.”

  Ik ben dan erg benieuwd WAT die raadswerkgroep WMO en de commissie ZORG dan aan de voorkant (vanuit de sturende en kaderstellende rol van de Raad) hebben gedaan inzake de concrete inhoud van de aanbesteding huishoudelijke hulp.

  Of is die aanbesteding volledig een College aangelegenheid geworen in het duale stelsel en heeft de Raad dat bewust of onbewust laten gebeuren ??

  Is er een raadslid (of steunlid, sympathisant met kennis) die hierover zijn/haar licht kan laten schijnen ??

  Geplaatst door: beuvbos | zaterdag 14 oktober 2006 om 14:00:32

 2. Willem schreef op de oude website: “Raadswerkgroep WMO met diverse raadsleden, wethouder en ambtelijke ondersteuning bespreekt de randvoorwaarden – w.o. aanbesteding – voor invoering van de WMO in Zwolle. Heeft o.m. geleid tot voorgestelde WMO-verordening. Aanbesteding zelf geschiedt onder verantwoordelijkheid van B&W. Op de gemeentesite moet er e.e.a. over te vinden zijn, maar mogelijk niet de notulen.”

  … snap ik willem (maar toch bedankt voor je toelichting). Het ging mij erom WAT GL/DG heeft gezegd in de bijeenkomsten die voorafgingen aan de aanbesteding en de verordening WMO (specifiek mbt dit punt). Als we dat weten dan kunnen we zien of de groot uitgemeten reactie van GL/DG terecht is en aansluit op het voorgaande of dat het spelen voor de Buhne is (daar heb ik altijd een hekel aan!).

  Dus nogmaals .. wie daar iets over kan vertellen .. wees welkom!!

 3. Wij hebben in de werkgroep WMO, de commissie welzijn en in de raad aan de orde gesteld dat bij eventuele aanbesteding het personeel overgenomen moet worden. Garanties kon de wethouder hier niet voor geven, maar het zou een aandachtspunt zijn. Wij hebben aangegeven dat we dat goed zouden gaan volgen. En dat doen we dus ook, onder andere door deze artikel 44 vragen te stellen.
  De prijs/kwaliteit bij hulp in de huishouding is niet echt aan de orde geweest in de vergaderingen. Het is vervelend dat dat erdoorheen is geglipt. Overigens scoren alle aanbieders die meedongen naar aanbesteding ongeveer gelijk op het gebied van kwaliteit, dus is er met name op prijs gelet.

 4. Ik denk dat degene die zo hard over het uurloon van Icare oordeeld geen enkel diep inzicht heeft in wat voor soort zorg er geleverd wordt voor die prijs. Huishoudelijjke hulp in de vorm van Alphahulpen isa weldegelijk goedkoper maar kan niet in elke gezinssituatie worden ingezet. Er zijn ook mensen met een psychische aandoening waar huishouden belangrijk is maar ook een stuk begeleiding nodig was of de B-hulpen die wassen en aankleden samen met het huishouden combineren etc etc. Erg krtzichtig gereageerd. Ik werk zelf bij Icare en weet wat er allemaal aan kwaliteitspersoneel in huis is!
  Het is maar afwachten of andere organisaties in Nederland ook geschoold personeel hebben die verstand hebben van ziektebeelden en een signalerende functie kunnen hebben bij de klant.
  Wat ik raar vind is de absoluut niet transpparante aanbesteding. Klanten en hulpen vragen me met veel verdriet de hele dag of het wel goed komt en hoe dit moois wat in jaren tussen hulp en klant is opgebouwd in 1 klap kan wegvallen. Leg dat maar eens uit. Een fictieve prijs opstellen door een mixprijsje te maken van HV-1 zorg (eenvoudig) tot HV-3 zorg (zwaardere situaties) en dan niets te hoeven bewijzen dat je dit ook daadwerkelijk voor deze prijs kan gaan bieden dat is raar. De klanten en hulpen zijn hier ook niet goed in voorgelicht, wie wel eigenlijk?
  Wij werkten net zo goed als ieder anders met hart en ziel voor onze klanten en hulpen. De zorg en de kwaliteit moet absoluut voorop staan. De klanten en hulpen zij geen vee. Vergrijzing komt eraan, meer zorg is nodig , als organisaties elke 3 jaar of elk jaar zich weer opnieuw moeten inschrijven wat voor zorg blijft er dan over?
  Dan moet Icare weer in Nijkerk de boel opzetten, dan weer in Ridderkerk of Friesland. Hoe gaat Nederland dit in hemelsnaam opzetten. Overname na overname?
  De klanten in Ridderkerk schijnen er inmiddels al immuun voor te zijn.
  ik ben een sportieve verliezer maar “mijn” hulpen en klanten waar ik zo gek mee ben in 1 klap verliezen doet enorm veel pijn!
  Of je je baan kan behouden komt daar nog eens bij.
  Straks iedereen vervroegt in het verpleeghuis…
  wat kost dat?
  En is dat menswaardig?
  Nee, mensonterend.
  Vr Groet: Martine

Reacties zijn gesloten.