Gemeente moet hulp bij huishouden opnieuw aanbesteden

Foto van auteur

De gemeente Zwolle gaat de hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteden, als gevolg van de uitspraak van de voorzieningenrechter op donderdag 30 november 2006. De rechter heeft uitspraak gedaan in het kort geding dat Icare tegen de gemeente had aangespannen. De rechter heeft de vorderingen van Icare toegewezen. De rechter heeft in haar uitspraak geoordeeld dat de gemeente zorgvuldig is omgegaan met de belangen van Icare en de belangen van het personeel. De rechter heeft geconcludeerd dat er met betrekking tot de aanbestedingsprocedure enkele juridische onregelmatigheden zijn geconstateerd. De gemeente respecteert de uitspraak van de rechter en gaat de aanbesteding evalueren.

 

De gemeente heeft tot aan het moment van het kort geding een bemiddelende rol gespeeld tussen de drie beoogde nieuwe aanbieders en Icare over de overname van het personeel van Icare. Icare heeft daags voor de zitting vergaande afspraken gemaakt met één van de partijen over de overname van het personeel. Dit is voor Icare aanleiding geweest om tijdens de zitting al haar vorderingen over een overgangsperiode voor de overname van personeel te laten vallen. Met de afspraken tussen Icare en de beoogde nieuwe zorgaanbieder was het mogelijk dat cliënten hun huidige hulp konden behouden na afronding van deze aanbesteding.

  

Voor de gemeente staat het belang van de cliënt voorop. Zij zorgt er dan ook voor dat de zorgaanbieders die nu hulp bij het huishouden aanbieden, dat blijven doen totdat de nieuwe aanbesteding is afgerond en de nieuwe aanbieders gecontracteerd zijn. De zorgaanbieders die nu zorg verlenen in Zwolle blijven dat in ieder geval voorlopig doen. Op die manier ondervinden cliënten geen nadelige gevolgen van de rechterlijke uitspraak en de nieuwe aanbesteding. Volgende week ontvangen alle cliënten die op dit moment huishoudelijke verzorging krijgen hierover een brief van de gemeente.

 

Vanaf 1 januari 2007 is de huishoudelijke verzorging onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De huishoudelijke verzorging wordt vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) overgeheveld naar de Wmo. Dit betekent dat de gemeente Zwolle verantwoordelijk wordt voor de hulp bij het huishouden, maar zij gaat deze hulp niet zelf uitvoeren. De gemeente sluit hiervoor contracten af met instellingen die de hulp bij het huishouden gaan verzorgen. De gemeente is verplicht om de Europese aanbestedingsregels te volgen. De gemeenten Zwolle, Hattem en Hardenberg hebben gezamenlijk opgetrokken in het aanbestedingstraject.

2 gedachten over “Gemeente moet hulp bij huishouden opnieuw aanbesteden”

  1. Met deze uitkomst kun je niet blij zijn. Zelfs niet als personeel van een thuiszorgorganisatie. Nog langer in onzekerheid over je toekomst, waar met een ‘ok’ gewerkt had kunnen worden aan de overname van het personeel door de drie ‘winnaars’ van Icare.

    Ik geloof namelijk niet dat Icare de aanbesteding nu ineens gaat winnen. Dat maakt de organisatie knap ongeloofwaardig.

  2. Als Icare nu ineens zou winnen, maakt vooral de gemeente zichzelf niet bepaald betrouwbaar.
    Maar als Icare wederom buiten de boot valt, hetgeen wel te verwachten is, omdat het niet zozeer om inhoudelijke zaken is dat er om heraanbesteding gevraagd wordt, dan zit je inderdaad ineens met een enorme werkwisselings- danwel werkloosheidsgolf die al eerder opgelost had kunnen zijn. Maar als ik dan zie dat bij andere gemeenten niet uitgekozen organisaties hun personeel ook nog steeds in onzekerheid houden omtrent hun toekomst na 1 januari, dan staat die onzekerheid wel los van de heraanbestedingsprocedure.

Reacties zijn gesloten.