Gemeente Zwolle bundelt krachten voor wonen in Oosterenk

Foto van auteur

v.l.n.r. Gerrit Jansen (Jansen Vastgoed), Ed Anker (wethouder gemeente Zwolle), Dennis Laing (BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling) en Olaf Terpstra (B-Right Urban Living)
Foto: Pedro Sluiter

Zwolle – De kantorenlocatie Oosterenk ten oosten van het Zwolse stadscentrum is een van de aangewezen plekken voor de grote vraag naar woningen in Zwolle.

Gemeente, ontwikkelaars en woningcorporaties starten een samenwerking om de door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie uit te werken in een ontwikkelvisie. De samenwerkingsovereenkomst werd vandaag ondertekend.

Oosterenk biedt ruimte om een nieuwe leefomgeving te realiseren met wonen, werken en recreëren. Het gezamenlijk optrekken van gemeente Zwolle, ontwikkelaars BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Jansen Vastgoed, B-Right Urban Living en de Zwolse woningcorporaties maakt een integrale aanpak mogelijk waarin uiteenlopende belangen direct op elkaar afgestemd kunnen worden. Naast deze partijen worden belanghebbenden betrokken om de inrichting van het gebied vorm te geven. De ontwikkelvisie die gemaakt gaat worden is een uitwerking voor het hart van het totale gebied; een stedelijke leefomgeving met woningen, openbare ruimte en voorzieningen.

Toekomstbestendig
Wethouder Ed Anker: “Met deze herontwikkeling wordt Oosterenk klimaat- en toekomstbestendig, met een goede aansluiting op de reeds aanwezige natuur, extra vergroening én een goede verbinding met omliggende wijken en de stad Zwolle.”

Leefomgeving

Namens de coalitie voegt ontwikkelmanager Dennis Laing van BPD toe: “De manier van samenwerken is typerend voor de Zwolse route voor gebiedsontwikkeling. Dit maakt het mogelijk om de versnelling voor meer woonruimte te kunnen realiseren. In de ontwikkelvisie schetsen we de toekomst van dit nieuwe centrumgebied van Oosterenk. Hoe wonen, leven, werken en bewegen mensen hier in de toekomst? Hoe kan dat eruitzien en wat gaan mensen ervaren op deze plek? En hoe gaan we dit met elkaar realiseren? Met natuur, klimaat, energie, mobiliteit als belangrijke uitgangspunten. Stedenbouwkundig bureau WeLoveTheCity begeleidt dit participatieve proces waarin onder meer de omgeving, belanghebbenden en potentiële bewoners worden betrokken. Direct na de jaarwisseling starten we hiermee.”

Centrumgebied

Het centrumgebied van Oosterenk bestaat onder meer uit het gebied rondom de voormalige waterschapslocatie aan de Dokter van Thienenweg en de voormalige bloedbank aan de Dokter Spanjaardweg.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)