Stikstofproblemen voor Zwolle tot 2030 oplosbaar

Foto van auteur

Foto: Peter Denekamp

Zwolle – Toen in mei 2019 de stikstofcrisis uitbrak, heeft ook de gemeente Zwolle zich ernstig zorgen gemaakt over de mate waarin stikstof de Zwolse ontwikkeling zou beperken. Door inzet op kennis en kunde, een actieve lobby naar het Rijk en de in het voorjaar vastgestelde Ontwikkelstrategie Stikstof zijn er resultaten geboekt.

De stikstofproblemen in plannen en projecten zijn afgenomen ten opzichte van maart 2021 en sterk afgenomen ten opzichte van mei 2019. Het palet aan stikstofoplossingen voor Zwolle is mede door eigen handelen vergroot. “Het is ons gelukt om stikstofproblematiek van crisis naar staand beleid te brengen”, zo licht wethouder Ed Anker toe. “Een paar aanbevelingen uit een vorige notitie aan de raad werpen inmiddels ook hun vruchten af en zo kunnen we de stad ontwikkelen en de natuur beschermen tegelijkertijd”, zo vervolgt de wethouder. Een en ander is te lezen in de informatienota van het college aan de raad.

Succesvolle lobby leidt tot aangenomen motie in Tweede Kamer
Een van de aanbevelingen luidde om een lobby te starten om stikstofbank SSRS open te breken. Door het 100km/h rijden op de A28 is er lokaal in Zwolle veel stikstofruimte beschikbaar in de landelijke stikstofbank SSRS. Die stikstofruimte lag al sinds de invoering van de bank in maart 2020 praktisch onaangeroerd op de plank bij de provincie, omdat de door het Rijk bepaalde voorwaarden aan de bank te streng zijn. De door Zwolle gestarte en geleide lobby heeft geresulteerd in een aangenomen motie in de Tweede Kamer. De motie is ingediend door voormalig Zwols gemeenteraadslid Frank Futselaar (SP). Daarin wordt de minister opgeroepen een einde te maken aan de onnodig beperkende voorwaarden. In de afgelopen maanden heeft Zwolle samen met provincie Overijssel en een werkgroep van het ministerie van LNV de voorwaarden aangepast waardoor per 13 januari 2022 ook nieuwe bestemmingsplannen woningbouw gebruik kunnen maken van stikstofruimte in stikstofbank SSRS. Dat kon voorheen niet.

Stikstofstrategie geeft controle
Stikstofregelgeving is stabieler geworden en zodoende kon de gemeente goed anticiperen. Wethouder Anker hierover: “We hebben er vertrouwen in dat de geplande ontwikkelingen van Zwolle tot 2030 niet beperkt hoeven worden door de stikstofproblematiek. Maar het voorbehoud ‘als regelgeving niet verandert’ is nodig, omdat we nog niet kunnen inschatten wat het net bekend gemaakte landelijke regeerakkoord wat stikstof betreft gaat betekenen voor gemeenten”. De gemeente volgt de situatie nauwkeurig en verwacht door de investeringen in kennis en kunde goed in staat te zijn te anticiperen op veranderingen.

1 gedachte over “Stikstofproblemen voor Zwolle tot 2030 oplosbaar”

Reacties zijn gesloten.