Gemeente Zwolle wil diervriendelijke aanpak overlast van ganzen

Foto van auteur

Foto: Peter Denekamp

Zwolle – De gemeente Zwolle wil een diervriendelijke aanpak van de overlast van ganzen in de stad. Op twee manieren hopen burgemeester en wethouders de overlast terug te dringen tot aanvaardbare proporties.

De nesten zullen worden behandeld, zodat niet alle eieren uitkomen. De tweede maatregel bestaat uit het voor ganzen minder aantrekkelijk maken van groene plekken in de stad. Daarnaast zijn B en W van plan om meer te communiceren over het ganzenbeleid in de stad.

De gemeente meldt dat Zwolle net als veel andere steden te maken heeft met een toename van de overlast van ganzen binnen de bebouwde kom. “Het gaat vooral om geluid en poep van de grote Canadese gans en de grauwe gans. Maar er komen ook signalen van bewoners die bang zijn voor agressieve ganzen, met name in de broedtijd en daarna als zij jongen hebben.”

Het aantal meldingen over hinder in Zwolle nam in 2021 toe en was voor de gemeenteraad aanleiding om geld beschikbaar te stellen voor de aanpak van de overlast.

De gemeente Zwolle kiest niet voor het doden van dieren. “Het weghalen van ganzen heeft ook weinig zin,” aldus de gemeente, “want de ervaring leert dat daarvoor in de plaats in no time nieuwe ganzen vanuit het buitengebied de stad in komen.”

Daarom kiest men voor een aanpak om de stad minder interessant te maken als broedplek voor de ganzen. B en W: “Omdat het broedseizoen al heel snel begint gaan de gemeente en ROVA in ieder geval op korte termijn aan de slag met het behandelen van nesten om te zorgen dat er minder eieren met succes worden uitgebroed.” Tevens gaat de gemeente met bewoners van de plekken waar veel ganzenoverlast is praten over de nieuwe maatregelen.

“Ganzen zijn nu eenmaal onderdeel van de natuur in onze groene stad en hebben daarin hun plek,” schrijven burgemeester en wethouders. Daar willen ze de Zwollenaren bewust van maken. “Met elkaar gaan we uitvinden hoe we de overlast van ganzen binnen de perken kunnen houden. Daarmee gaan we de komende jaren ervaring op doen, we gaan lerend beheren. Dat betekent ook dat we goed gaan monitoren, om zicht te krijgen op de omvang van het probleem. Zodat we ook de ontwikkelingen in de stad kunnen volgen en kunnen bepalen of het nodig is een grens te trekken.”

2 gedachten over “Gemeente Zwolle wil diervriendelijke aanpak overlast van ganzen”

Reacties zijn gesloten.