Infoavond over energietransitie in de Aa-landen

Foto van auteur

Foto: Stockfoto

Zwolle – Hoge energieprijzen door de oorlog in Oekraïne, geothermie, hoe van het gas af? Thema’s waar Aalanders met de gemeente Zwolle, Bewonersinitiatief Groene Aa, Stichting Wijkcentrum Aa-landen en elkaar over in gesprek kunnen op een speciale informatieavond.

Deze wordt op 29 juni georganiseerd in Wijkcentrum de Bolder. De gemeente Zwolle komt vertellen over hoever het is met de boorlocatie voor geothermie in de Dijklanden en de aanleg van een warmtenet. Te gast zijn onder meer wethouder warmtetransitie Arjan Spaans en experts van de gemeente Zwolle. Groene Aa en de gemeente Zwolle informeren bezoekers over bewonersparticipatie, energiearmoede en woningisolatie.

De informatieavond op woensdag 29 juni start om 19.30 uur. Er is tijd om vragen die in de wijk leven te beantwoorden. Ook kan met elkaar in gesprek worden gegaan over de diverse aspecten van de energietransitie in de Aa-landen. Groene Aa: “Dit is dé kans voor bewoners om bijgepraat te worden, mee te denken en wensen en gedachten kenbaar te maken.”

Vooraf aanmelden is niet nodig. Groene Aa en SWA rekenen op een grote opkomst, gezien het belang en de actualiteit van het thema. Wie vooraf aandachtspunten wil doorgeven kan mailen naar info@groeneaa.nl.