Gemeenteraad onderzoekt bekendheid lokale politiek

Foto van auteur

De gemeenteraad gaat een tweede onderzoek doen naar de bekendheid van de Zwollenaren met de lokale politiek. Het eerste onderzoek werd gehouden in 2004. Met dit tweede onderzoek wordt gekeken wat het effect is van de toegenomen communicatieactiviteiten van de raad.

Het onderzoek wordt deze week verstuurd naar enkele duizenden Zwollenaren. Een deel hiervan bestaat uit een steekproef uit de Zwolse bevolking. Het andere deel bestaat uit leden van het Zwols Burgerpanel. De vragen komen grotendeels overeen met de vragen die zijn gesteld in het onderzoek van 2004. Op deze manier kan goed worden gemeten of de bekendheid van de Zwollenaren met de lokale politiek is toegenomen. De uitkomsten van het onderzoek worden in maart 2007 verwacht.

Uit het eerste onderzoek naar de bekendheid van de gemeenteraad bleek dat de raad niet erg bekend was onder het publiek. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de gemeenteraad de communicatie met de inwoners geïntensiveerd. Zo is onder andere de website www.gemeenteraadzwolle.nl gelanceerd, verschijnt wekelijks de Raadswijzer in De Peperbus en is de raad de stad in gegaan tijdens de Ontmoetingsdag.