Meepraten over vluchtelingenopvang in Zwolle voor de lange termijn

Foto van auteur

In juni opent aan de Meeuwenlaan een opvanglocatie voor 300 asielzoekers en statushouders.
Foto: Peter Denekamp

Zwolle heeft tot nu toe vooral crisisnoodopvang voor asielzoekers geboden. Deze kwam vaak onverwacht en moest snel geregeld worden. De gemeente wil meer grip krijgen op de opvang voor vluchtelingen en denkt daarom na over een aanpak voor de lange termijn.

Wethouder Dorrit de Jong: “Als gemeente Zwolle nemen wij onze verantwoordelijkheid en vangen wij mensen op die het nodig hebben. Maar het beroep dat door het Rijk en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op de gemeenten wordt gedaan zal de komende tijd zeer zeker niet afnemen. We willen als gemeente meer zelf de koers bepalen als het om de opvang gaat. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden die we als stad nog kunnen bieden.”

Daarnaast wil het college van B en W dat een extra doelgroep wordt opgevangen, de alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Tevens wil B en W de opvang voor de huidige Oekraïense vluchtelingen inrichten voor de langere termijn. De Oekraïners zitten nu nog in de kortdurende opvang.

Burgemeester Peter Snijders: “We maken met dit scenario een bewuste keuze. Dit betekent dat we wel meer doen dan wat wettelijk van ons wordt gevraagd, maar niet ingaan op elke vraag naar opvang van vluchtelingen die op ons afkomt.”

Wijkgesprekken over de aanpak voor de lange termijn hebben al plaatsgevonden met vertegenwoordigers van belangenverenigingen. Maar de keuzes liggen nog niet vast, aldus de gemeente. Dorrit de Jong: “We willen graag met de stad in gesprek over de verschillende keuzes die we moeten maken over de opvang van vluchtelingen. Dat we vluchtelingen blijven opvangen staat vast maar hoe we dat doen, daarover horen we graag de mening van de inwoners.”

Meepraten hierover kan op 6 en 15 juni van 19.15 tot 21.00 uur. Per avond is er plek voor ongeveer vijftig personen op de locatie Hotel Lumen aan het Stadionplein 20. Aanmelden gaat via deze webpagina van de gemeente. Digitaal kan een onbeperkt aantal mensen deelnemen aan de avond.

Foto 1
 In juni opent aan de Meeuwenlaan een opvanglocatie voor 300 asielzoekers en statushouders. - Foto: Peter Denekamp
In juni opent aan de Meeuwenlaan een opvanglocatie voor 300 asielzoekers en statushouders.
Foto: Peter Denekamp