Tijdelijke opvang 300 vluchtelingen aan Meeuwenlaan

Foto van auteur

Peter Snijders
Foto: Hennie Vrielink

Zwolle – Driehonderd kansrijke asielzoekers en statushouders worden in het kantoorpand aan de Meeuwenlaan 8 gehuisvest. Hiermee wil het Zwolse college van burgemeester en wethouders bijdragen aan het opvangen van vluchtelingen in ons land.

B en W willen met de bewoners van Kamperpoort bespreken wat er nodig is om de opvang aan de Meeuwenlaan zo goed mogelijk te laten verlopen. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft de gemeente twee verzoeken gedaan. Voor de korte termijn zoekt het COA locaties voor noodopvang van vluchtelingen, om daarmee de druk van de opvang in Ter Apel te verminderen.

Voor de langere termijn wil het COA regionale asielzoekerscentra (azc’s) inrichten voor vluchtelingen die kansrijk zijn om in ons land te mogen blijven en voor statushouders die al aan deze regio gekoppeld zijn. Zij kunnen dan al in het regionale azc beginnen met het inburgeren in de omgeving waar zij later hun definitieve plek vinden.

Zwolle heeft het COA laten weten de locatie Meeuwenlaan niet geschikt te vinden voor een noodopvang, maar wel mee te willen werken aan een regionaal centrum voor statushouders en vluchtelingen die perspectief hebben hier hun leven op te bouwen.

Burgemeester Peter Snijders: “We zien dat de druk op de opvang in Ter Apel erg groot is en dat de bestaande asielzoekerscentra vol zitten, omdat mensen met een status niet genoeg doorstromen naar een reguliere woning. Het COA doet een beroep op gemeenten om vluchtelingen op te nemen. Wij willen daarin onze verantwoordelijkheid nemen, net zoals we dat gedaan hebben bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen.”

B en W vinden het essentieel dat een opvanglocatie – tijdelijk of permanent – past bij wat de buurt en de stad kan dragen. De burgemeester: “Daarom vinden wij een noodopvang met een mix van vluchtelingen die doorgaans weinig binding hebben met de buurt minder geschikt voor de wijk Kamperpoort. Als gemeente denken we het best de doorstroom op gang te helpen door het huisvesten van kansrijke asielzoekers en statushouders in onze stad. We hebben het COA voorgesteld hiermee te beginnen en ervaring op te doen aan de Meeuwenlaan. Dat geeft ons tijd om ondertussen samen met de stad op zoek te gaan naar een of meer permanente locaties.”

Het pand aan de Meeuwenlaan kan naar verwachting in het najaar in gebruik genomen worden en is voor maximaal vier jaar beschikbaar voor driehonderd vluchtelingen. Daarna gaat hier de schop de grond in voor de ontwikkeling van het Nieuwe Veemarkt-gebied.

De gemeente gaat nu eerst in gesprek met de buurt. De bewoners van Kamperpoort zijn per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op 24 mei.

De komende tijd wil de gemeente met de stad op zoek naar meerdere locaties voor een permanent regionaal azc. Dat heeft, ook vanwege de inpassing in de stad, de voorkeur boven een groot centrum zoals COA dat voor zich ziet, aldus gemeente Zwolle.

2 gedachten over “Tijdelijke opvang 300 vluchtelingen aan Meeuwenlaan”

  1. Nou daar gaan we weer. Komen al die gelukszoekers en kansloze parels weer naar Zwolle.
    Je hebt er niks aan en je zult er ook. Nooit wat aan hebben.
    Werken wil het volk niet alleen maar uit de ruif meevreten.

Reacties zijn gesloten.