Manifest moet meer stageplaatsen opleveren

Foto van auteur

Op 10 januari ondertekenen vrijwel alle woningbouwcorporaties, alle ROC’s en de werkgeversorganisaties in de bouw in Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel een manifest om meer stageplekken en leerlingwerkplaatsen te creëren. Eén van de initiatiefnemers is de Zwolse woningbouwcorporatie SWZ.

De ondertekening, waarbij onder meer mevrouw M. Vliegenthart van de MBO-Raad en de heer W.D. van Leeuwen van Aedes aanwezig zijn, vindt plaats in Assen. De inspanningsovereenkomst is nodig om de beroepsopleidingen in de sector aantrekkelijker te maken voor jongeren. Tegenwoordig kiezen te weinig jongeren voor een bouw- en infraopleiding om een goede personeelsbezetting te kunnen waarborgen. Naar de toekomst toe wordt, zonder ingrijpen, een verdere verslechtering verwacht. Door meer stageplekken en leerlingwerkplaatsen te creëren moeten de beroepsopleidingen aantrekkelijker gemaakt kunnen worden. Het onderwijs kan daarmee meer op de praktijk gericht worden.

De bouw- en infrabedrijven zijn verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende stageplekken en leerlingwerkplaatsen. Omdat de jeugdwerkloosheid in Noord Nederland relatief hoog is, is er voldoende potentieel. Met het manifest geven de ondertekenaars aan een grote groep jongeren perspectief.

Woningcorporaties in het noorden zijn jaarlijks goed voor een bouwopdrachtenstroom van 1 miljard euro. In het manifest staat dat vijf tot tien procent daarvan moet uitgevoerd worden via leerlingwerkplaatsen en met stageplaatsen.

Het manifest wordt door de ondertekenaars gezien als een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het initiatief tot dit manifest is genomen door de woningcorporaties Wooncom, Optimaal en SWZ, het Drenthe College, het Noorderpoort College en Bouwend Nederland Regio Noord.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)