Zwols belonen werkt volgens afvalwethouder, minder restafval en gezinnen betalen in 2024 ruim 10 euro extra

Foto van auteur

Ilegale afvaldumping en een brandende pmd-container in Zwolle-Zuid.
Foto: Peter Denekamp

‘Zwols belonen’, het politieke plan dat iedereen die goed afval scheidt minder geld kwijt is, werkt volgens afvalwethouder Paul Guldemond. Zwollenaren zijn dit jaar meer afval gaan scheiden dan voorheen. De gemeente is daardoor minder geld kwijt voor de verwerking van restafval. De variabele tarieven voor huishoudens gaan dan ook omlaag in 2024. ‘Zwols belonen’ geldt niet voor meerpersoonshuishoudens. Gezinnen betalen in het nieuwe jaar een meer dan 10 euro hoger vast afvaltarief.

Het variabele deel van de kosten daalt voor iedere Zwollenaar. Een afvalzak weggooien wordt 5 eurocent goedkoper en de prijs om een kliko met restafval te laten legen daalt met 30 eurocent. Zwollenaren gooiden de eerste helft van dit jaar ruim 5 miljoen kilo minder restafval in de container dan in de eerste helft van vorig jaar.

Minder restafval
De invoering van het tarief op restafval zorgt voor een flinke vermindering van het restafval in Zwolle. De daling in het eerste kwartaal van 2023 is in het tweede kwartaal doorgezet, zo blijkt uit de halfjaarrapportage die het college van burgemeester en wethouders deze week presenteert. Als deze lijn doorzet, dan haalt Zwolle de doelstelling van 100 kilo restafval per persoon. 

Vorig jaar belandde er nog 164 kilo fijn restafval per persoon in de container, dit jaar komt dat naar verwachting uit op 96 kilo. Dat is een daling van zo’n 40 procent. Zwollenaren zijn meer afval gaan scheiden dit jaar. Daardoor is de hoeveelheid gescheiden ingezamelde grondstoffen, zoals gft (groente, fruit en tuinafval), pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) en oud papier gestegen en kunnen deze grondstoffen hergebruikt worden. Vorig jaar werd ongeveer de helft van al het huishoudelijk afval in Zwolle gescheiden, dat zal dit jaar naar verwachting op 66 procent uitkomen.

Afval dumpen
“Dat is goed nieuws. We hoopten dat de mensen door het tarief op restafval bewuster met hun afval om zouden gaan en meer zouden gaan scheiden. Ik ben blij te zien dat het ook werkt. De cijfers laten zien dat we goed op weg zijn naar het doel van 100 kilo restafval per persoon,” zegt wethouder Paul Guldemond.

“Natuurlijk blijven er aandachtspunten, zoals de bijplaatsingen van afval bij ondergrondse containers. Daar hebben we inmiddels stevig op ingezet, via maatwerkaanpakken. De kwaliteit van het gft-afval in de openbaar toegankelijke containers kan nog beter en ook de inzameling van pmd met zakken vraagt extra aandacht. Ook daar blijven we aan werken door de inzet van afvalcoaches.”

Nu er zoveel meer afval gescheiden wordt, gaan ook de verwerkingskosten voor restafval omlaag. De gemeente verwacht voor dit jaar een besparing van 1 miljoen euro. Daartegenover staat dat er extra investeringen zijn gedaan om zoveel mogelijk inwoners in staat te stellen hun afval gescheiden aan te bieden.

“We hebben nieuwe inzamelmogelijkheden toegevoegd, zoals de wekelijkse pmd-inzameling in de compacte buurten, gft-inzameling in beugels en de inzameling van luier- en incontinentiemateriaal. Daar hebben we flink in geïnvesteerd, maar het levert ook wat op: schonere grondstoffen die meer geld opbrengen,” aldus Guldemond. “Per saldo komen de totale kosten dit jaar lager uit. De resultaten zijn zo positief dat er ruimte is om de afvalstoffenheffing voor huishoudens in 2024 te verlagen.” 

Stijging voor gezinnen
Het tarief voor het weggooien van een zak restafval in de ondergrondse container gaat omlaag van € 1,70 naar € 1,65. Een grijze restafvalcontainer laten legen kost momenteel € 10,20, volgend jaar daalt de prijs naar € 9,90. Het vaste tarief voor eenpersoonshuishoudens daalt in 2024 met meer dan 20 euro.

Gezinnen zien het vaste tarief echter met ruim 10 euro stijgen. Bij de invoering van het tarief op restafval ervaarden eenpersoonshuishoudens het geringe verschil in het vaste tarief als onrechtvaardig. Het college wil hier volgend jaar gehoor aan geven. De voorgestelde tarieven voor 2024 zijn € 209,13 voor eenpersoonshuishoudens en € 261,41 voor meerpersoonshuishoudens.

Het vaste deel van de afvalkosten voor eenpersoonshuishoudens was dit jaar 80 procent van de kosten voor meerpersoonshuishoudens. “Omdat we veel van de kosten voor de inrichting van ons afvalsysteem omslaan naar de huishoudens, ongeacht de samenstelling, dus gewoon per adres,” was de uitleg van de wethouder tijdens het raadsdebat in 2022. “Het inrichten van de containers, het laten rijden van vuilniswagens en het versturen van de afvalstoffenheffing maakt dat het tarief voor de soorten huishoudens heel dicht bij elkaar komt.”

De gemeenteraad stelt de definitieve tarieven voor 2024 in december vast.

Foto 1
Ilegale afvaldumping en een brandende pmd-container in Zwolle-Zuid. - Foto: Peter Denekamp
Ilegale afvaldumping en een brandende pmd-container in Zwolle-Zuid.
Foto: Peter Denekamp