Vragen VVD Zwolle over drankverbod voor cafés

Foto van auteur

Zwolle – De afgelopen week is er de nodige commotie ontstaan over het plotseling handhaven van het verbod voor cafés zonder terrasvergunning om buiten alcohol te schenken. Dit verbod geldt al geruime tijd, maar overtreding werd tot nu toe stilzwijgend gedoogd. VVD Zwolle heeft dinsdagmorgen hierover vragen gesteld aan het college van Zwolle.

Raadslid Van der Kooy: "Het nu handhaven van de wettelijke bepalingen heeft bij een aantal cafébedrijven al een aanzienlijke omzetdaling tot gevolg gehad, bedrijven die ook al kampen met de gevolgen van het rookverbod. De verbazing in de Zwolse samenleving over het opeens strenger handhaven is groot. Maar ook bij onze fractie. Waarom wordt nu, in een tijd van economische crisis, het ondernemers in deze branche opeens extra moeilijk gemaakt?"

Dit brengt de fractie van de VVD Zwolle tot de volgende vragen:

1. Is er vooraf overleg geweest met de plaatselijke horeca(ondernemers) over het voornemen het gedoogbeleid af te schaffen?

2. Wat is de aanleiding geweest voor het opeens handhaven van de regelgeving, kunt U een inzicht geven in de aard en omvang van eventuele incidenten en klachten?

3 In februari 2008 vroeg onze fractie om overleg met de horeca over de gevolgen van het rookverbod in de horeca, met name over “de consequenties voor de openbare orde als (grote) groepen rokers zich op straat bevinden en is hier al contact over met de politie, met name in het kader van het VOS-project?” (zie vragen d.d. 15 februari 2008)

Heeft dat (structurele) overleg plaats gevonden, al dan niet in het kader van het VOS-project?

4. Is het College bereid op zeer korte termijn met de horeca(ondernemers), eventueel via de branche-organisatie Horeca Nederland, in overleg te treden over de nu ontstane situatie om samen te zoeken naar mogelijke oplossingen, zoals wellicht een “flexibele terrasvergunning”?

5. Geldt het motto “Samen maken wij de stad” niet voor ondernemers in de horeca en/ of de recreatieve bedrijfstak?

 6. Als U van plan bent de huidige situatie te handhaven, welke gevolgen heeft dat dan voor de betrokken horeca(ondernemers) tijdens evenementen als de Zwolse Zomerkermis en het Straatfestival?

Zwolle, 21 juli 2009

Namens de fractie van de VVD Zwolle,

Gerrit van der Kooy, raadslid

19 gedachten over “Vragen VVD Zwolle over drankverbod voor cafés”

 1. Ik snap wel dat meneer v/d Kooy daarop tegen is. ( ik ook hoor, begrijp me niet verkeerd…) Maar meneer v/d kooy is wel eens te vinden in het proeflokaal…………

 2. Vind het opeens handhaven een vreemde gang van zaken. Een doodslag voor een branche die toch al moeilijke tijden doormaakt. Het lijkt bijna of de politietop – met de raad op vakantie – hier even orde op zaken wil stellen.

  Met het VOS-project speelt Zwolle zich nationaal als goed voorbeeld in de kijker. Zeer waardevol: horeca en politie die samenwerken aan veiligheid. En met resultaat. Jammer dat dat vertrouwen nu een flinke knauw op dreigt te lopen.

  Ben benieuwd naar de antwoorden!

 3. het is een beetje flauw om te zeggen meneer v.d kooy komt zelf wel eens in het proeflokaal,er zouden eens wat meer politici zich onder de mensen moeten begeven,want waar hoor nou het meeste nieuws,de mooiste opmerkingen en de scherpste veroordelingen, juist in de kroeg.Een rookvrije binnenstad en een algemeen horecaverbod,dat is de enigste manier om van die notoire zeurpieten af te komen.

 4. Wichert, ik begrijp je niet. Van wat ik begrijp wil je een rookvrije binnenstad en een horecaverbod, maar je vind kroegen juist te gek.
  Misschien is er een verband wat ik niet zie, maar wat bedoel je precies?

 5. ghehe,dit is natuurlijk bedoellt zoals het er staat.de laatste zin zegt toch genoeg,om van die zeurpieten af te komen bedoel ik. Natuurlijk ben ik een voorstander van horeca in de binnenstad,maar een beetje sarcasme is mij niet vreemd.Mijn inspiratie haal ik uit de kroeg gesprekken,door goed te luisteren,zijn er immers niet vele ancdotes en zelfs boeken geschreven door goed e schrijvers die in de kroeg hun verhalen bedachten???

 6. ”cafés zonder terrasvergunning”
  Overlast door deze groep, snap ik niet, zorgen vergunninghoudende terrassen niet voor overlast?
  Of zoekt men nou maar een beetje.

 7. de heer vd kooy praat uit eigenbelang, hij wordt veelvuldig gesignaleerd in de hoercagelegenheid van de man die eerst uit luxe zn stamgasten met carnaval buiten liet staan en nu aan de bel trekt omdat het verboden wordt dat zijn klanten de hele blijmarkt blokkeren

 8. wat het beleid van deze man wat betreft karnaval hier mee te maken heeft ontgaat mij,als er daadwerkelijk overlast op de Blijmarkt veroorzaakt wordt door zijn gasten,moet hij ze daarop aanspreken en geen consimpties meer verkopen.Het is als altijd .De goeden moeten onder de kwaden ……Joop als je v.d kooy zo vaaksignaleert in die kroeg kom je er zelf ook of ben je een spotter???

 9. @ghehe
  Even scherp als altijd, inderdaad, waarom accepteren we gewoon niet dat er regels zijn waar we ons aan moeten houden. Als die regels niet goed zijn, probeer ze te (laten) veranderen of af te schaffen. Gedogen van overtreding van regels schept alleen nog maar meer verwarring en frustratie. De oorzaak van de polemiek die nu ontstaat is tweeledig, het rigide rookverbod die het uitgaansleven op straat heeft doen belanden en ten tweede het jarenlange gedogen van “drinken op straat”.
  Nu zijn ineens omwonenden en politie de gebeten honden, terwijl de oorzaak van de problemen in Den Haag (rookverbod) en de horecaondernemers zelf (overtreden van de regels van de horecavergunning) ligt. Simpelweg de (omzet)problemen naar de openbare ruimte verplaatsen is de gemakkelijkste weg.
  Het ware beter de pijlen te richten op gezamenlijke actie van alle horecaondernemers, die gericht is op versoepeling van het rookverbod.

 10. @wiggert: ik kon er met mijn auto 2 keer met zeer veel moeite langs en dan zie je zo wie er zijn, zeker als het om een BN-er gaat die zelf wel zorgt dat iedereen hem kent door altijd en overal in de spotlights te treden. wanneer ik nu mijn dochter moet af-en ophalen bij mijn ex rijdt ik maar via een andere route om ergernis en problemen te voorkomen, dit is toch te gek voor woorden ?

 11. van Dalen, duidelijk verwoord! kan me er ook in vinden. Wat wel jammer is, is dat regels laten veranderen nogal moeilijk gaat vanwege het streven naar Europese eenheid. Zo ook hier. Het gekke daarin vind ik dat de EU elk Europees land hetzelfde aan regels wil voorleggen, terwijl culturen, leefomstandigheden (denk aan bevolkingsdichtheid) en zelfs klimaten ontzettend van elkaar verschillen. Iets als een rookverbod in de kroeg is daarom bij uitstek een maatregel om per land te nuanceren lijkt me. Ik begrijp dan ook niet dat Ab Klink zich zo in bochten wringt om standvastig te blijven. Standvastig blijven in een democratische politiek kan zich tegen de democratie keren. Dit is wel zoals ik het ervaar. Dit neigt mij er weer toe om sommige regels met een korrel zout te nemen.

Reacties zijn gesloten.