‘Bouwen en Schauen’ expositie in Broerenkerk

Foto van auteur

Zwolle – Sinds 1990 exposeren studenten van de voltijd- en deeltijdopleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving van Windesheim hun afstudeerwerk in een ‘Beeldingen’ expositie. Onder de titel ‘Bouwen en Schauen’ is er dit jaar een tentoonstelling van 5 t/m 16 september in de Broerenkerk in Zwolle. Het getoonde werk is heel gevarieerd. De toegang is gratis.

De titel ‘Bouwen en Schauen’ sluit aan bij de hedendaagse kunst. Het Nederlandse ‘bouwen’ en het Duitse ‘schauen’, oftewel ‘kijken’, geven aan dat beeldende kunst bestaat uit onder andere bouwen, opbouwen, onderzoeken en kijken. De kunstenaar kijkt, ziet en maakt iets zichtbaar. Bovendien komen de woorden Bauer en Schauer uit de Duitse typologie van de vakdidactiek. Daarmee wordt aangegeven dat de één zijn beelden ontwikkelt vanuit het materiaal en de ander vanuit het waarnemen. De opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving heeft de opvatting dat kunst mysterieus is en al bestaat voordat het zichtbaar wordt. In de studie wordt dan ook veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het proces van het zichtbaar maken. Dat gebeurt vanuit de overtuiging dat je alleen met dat verworven inzicht goed les kunt geven in beeldende vakken.

De studenten Docent Beeldende Kunst en Vormgeving worden opgeleid tot eerstegraads docenten. In de beroepspraktijk dragen zij hun kennis over aan leerlingen in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, het hogere beroepsonderwijs, de buitenschoolse kunsteducatie, museumeducatie en binnen de amateurkunst. Daarnaast werken veel afgestudeerden ook als beeldend kunstenaar of vormgever. Kunstenaarsboek
De expositie ‘Beeldingen’ is te bezichtigen aan de hand van een ‘kunstenaarsboek’, dat verkrijgbaar is op de tentoonstelling. In die catalogus geven de studenten een toelichting op de totstandkoming van hun werk en het ‘mysterie’ daarachter. Ook zijn er studenten aanwezig om uitleg te geven.Openingstijden expositieDe openingstijden van de expositie zijn:

  • elke doordeweekse dag open van 10.00 tot 18.00 uur.
  • zondag van 13.30 tot 18.00 uur.
  • avonden: donderdag 10, vrijdag 11 en dinsdag 15 september van 18.00 – 21.30 uur.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)