Mediawaakhond grijpt nog niet in, gemeenteraad spreekt maandag over RTV Focus-debacle

Foto van auteur

Christine Spinder en Paul Oosterbaan, oprichters en bestuurders van de lokale omroep RTV Focus Zwolle.
Foto: Peter Denekamp

De gemeenteraad spreekt maandag over de in opspraak geraakte lokale omroep RTV Focus Zwolle. Al vele jaren is het onduidelijk hoe de omroep gemeenschapsgeld heeft besteed. Afgelopen maandag bleek dat de omroep wederom niet aan een gestelde eis heeft voldaan, ondanks dreiging met intrekking van de omroeplicentie. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) grijpt nog niet in en wijst vooral op de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeente.

“De wethouder zal maandag de laatste stand van zaken delen met de gemeenteraad,” zegt Sam Rademaker, woordvoerder van de gemeente Zwolle. In de zomer liet wethouder Monique Schuttenbeld de gemeenteraad schriftelijk weten dat het CvdM de licentie van RTV Focus in principe intrekt als er deze week geen Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) zou zijn.

Net als iedere lokale omroep in Nederland moet RTV Focus een PBO hebben dat het media-aanbod bepaalt en bestaat uit de belangrijkste maatschappelijke, culturele en geestelijke stromingen in Zwolle. RTV Focus heeft sinds haar start als lokale omroep in oktober 2020 geen PBO.

“Het Commissariaat voor de Media is bekend met de situatie bij RTV Focus Zwolle en voert een onderzoek uit naar de samenstelling van het PBO van deze lokale omroep,” zegt Gert-Jan Hartlief, woordvoerder van het CvdM. “Dit onderzoek loopt nog. Wij kunnen naar buiten toe geen inhoudelijke uitspraken doen over nog lopende onderzoeken.”

Faillissement voorkomen
Afgelopen zomer informeerde de wethouder de gemeenteraad over de slechte financiële situatie bij RTV Focus. Door slecht management en ondeugdelijke administratie ontstonden schulden. De omroep was bezig regelingen te treffen met schuldeisers om faillissement te voorkomen.

De omroep ontvangt sinds 2020 tonnen aan subsidie. RTV Focus is verplicht om ieder jaar de financiële verantwoording aan te leveren bij de gemeente Zwolle. De omroep lapte het aan de laars. Na jaren aandringen leverde de omroep begin dit jaar de jaarrekeningen over 2020 en 2021 aan. Deze bleken onvolledig te zijn. Pas in juni kwam de omroep met de ontbrekende stukken samen met de jaarrekening 2022.

De aangeleverde cijfers bleken onvoldoende te zijn voor de gemeente om ze te kunnen beoordelen. Ook ontbraken de verplichte accountantsverklaringen voor de boekjaren 2021 en 2022.

Tonnen subsidie voor website
RTV Focus is inmiddels gestopt met het maken van tv-programma’s omdat deze te duur zijn. Vanwege betalingsproblemen is de omroep afgesloten van het digitale radiosignaal DAB+. Zelfs als een lokale omroep tonnen aan subsidie ontvangt en zich zou beperken tot het knippen en plakken van ingezonden persberichten is er voor het Commissariaat geen reden om in te grijpen.

“Uit de Mediawet volgt geen verplichting voor lokale publieke omroepen om zowel op televisie, radio, DAB+ als internet media-aanbod te verzorgen,” aldus Hartlief. “Lokale omroepen worden gefinancierd vanuit het gemeentefonds en niet vanuit de mediabegroting. Dat maakt dat niet wij, maar de gemeente verantwoordelijk is voor het toezicht op de rechtmatigheid van bestedingen.”

“Een ongezonde financiële positie kan aanleiding zijn voor de gemeente om met de omroep het gesprek aan te gaan over de continuïteit van de instelling, de toereikendheid van het media-aanbod en de hoogte van de bekostigingsbijdrage,” aldus Hartlief. 

Foto 1
Christine Spinder en Paul Oosterbaan, oprichters en bestuurders van de lokale omroep RTV Focus Zwolle. - Foto: Peter Denekamp
Christine Spinder en Paul Oosterbaan, oprichters en bestuurders van de lokale omroep RTV Focus Zwolle.
Foto: Peter Denekamp