Haardkuilen gevonden bij nieuwe buurt Oude Mars

Foto van auteur

Zwolle – Bij archeologisch onderzoek in gebied Oude Mars zijn interessante ‘haardkuilen’ blootgelegd. De vondst bestaat uit een dertigtal van dergelijke brandkuilen. De archeologen van de gemeente zijn momenteel bezig om bodemmonsters van de kuilen te onderzoeken op ouderdom. De archeologen van de gemeente hebben een deel van de Oude Mars onderzocht omdat binnenkort begonnen wordt met de uitgifte van kavels voor woningbouw. Zaterdag begint de verkoop voor de ruime kavels waarop eigenaren met grote vrijheid mogen bouwen met een bijeenkomst van 11.00-15.00 uur in boerderij De Oude Mars. Omdat bekend is dat er op de bouwlocatie archeologische vondsten gedaan kunnen worden, is deze zomer onderzoek gedaan in het gebied. Daarbij zijn de haardkuilen gevonden. De kuilen zijn ontstaan in het Mesolithicum (ook wel Midden Steentijd).

Dat betekent dat ze tussen 8800 en 4900 voor Christus zijn gemaakt. Over de functie van de haard- of brandkuilen zijn de deskundigen het (nog) niet eens. Een mogelijkheid is dat de kuilen gebruikt zijn om plantaardige en/of dierlijke producten te prepareren. Een andere theorie is dat de kuilen dienden voor de bereiding en opslag van houtskool, zodat in nattere tijden beschikt kon worden over een droge voorraad. In het Mesolithicum leefden in het gebied dat nu de Oude Mars genoemd wordt jagers, vissers en verzamelaars. Hun gemeenschappen waren mobiel: ze verkenden het landschap op de beste bestaansmogelijkheden, waarbij ze op jaarbasis soms honderden kilometers verkasten. De vindplaats is inmiddels weer afgedekt. De Zwolse archeologen beschikken over monsters uit de kuilen om een preciezere datering te kunnen doen en om te bepalen welke houtsoort verbrand is.

Zwolle kent meerdere vindplaatsen van sporen uit de Midden Steentijd. De bekendste daarvan werd in 1994 ook in Zwolle-Zuid gevonden: bij de Vrouwenlaan werden toen meer dan honderd brandkuilen gevonden. De vondst heeft verder geen consequenties voor de aanleg van de nieuwe Zwolse buurt. De informatiebijeenkomst in de monumentale hoeve De Oude Mars (Mars 19) voor potentiële kopers van een kavel in de vrije sector is zaterdag van 11.00-15.00 uur. De kavels meten 1000, 1200 en 1500 m² en worden verloot middels inschrijving. De inschrijftermijn sluit op vrijdag 30 oktober 2009. Extra inloopbijeenkomsten zijn op 7 en 14 oktober 2009 van 17.30 tot 19.30 uur in het stadhuis. Meer informatie is te vinden op de website: www.oudemarszwolle.nl.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

10 gedachten over “Haardkuilen gevonden bij nieuwe buurt Oude Mars”

  1. Plantje, het gaat erom wat je eraan doet om het geld te krijgen om daar een kaveltje te kunnen kopen. En inderdaad gezondheid en geluk is belangrijker.

  2. Ik wil er zaterdag toch even naar toe. Neem aan dat de koffie in ieder geval gratis is. Ik heb ook geen flauw idee wat die kaveltjes kosten maar dat hoor ik zaterdag wel.

  3. IK mis absoluut geen klussende buurman en ook geen vrouw die klust. Een vrouw met een dikke geldbuidel is nooit weg natuurlijk:D:D. Morgen moet ik mijn financiele situatie even bespreken met mijn boekhouder. Als het goed uitpakt ga ik me misschien inschrijven en ik zal jullie alvast vertellen dat ik in loterijen vaak geluk heb.

Reacties zijn gesloten.