Onderzoek naar gevels van hoogbouw in Zwolle

Foto van auteur

Zwolle moet onderzoek doen naar de gevels van alle hoogbouw in de stad. Dat vindt de VVD in Zwolle.

 

Foto: J. Rabel

Vorige week kwam tijdens de storm de halve gevel van een flat op de hoek van de Betje Wolffstraat en Tesselschadestraat naar beneden. Volgens fractievoorzitter Van Dijk is het een wonder dat er niemand gewond is geraakt. Om dat risico voor de toekomst uit te sluiten, wil de partij dat alle constructies van flats worden onderzocht.

Bron: RTV Oost

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

5 gedachten over “Onderzoek naar gevels van hoogbouw in Zwolle”

 1. De volgende brief met vragen stuurde VVD Zwolle naar het college:
  =================
  Aan het college van B&W
  Zwolle, 21 januari 2007

  Betreft schriftelijke vragen over flatgebouw Tesselschadestraat

  Geacht College,
  Zoals bij u bekend is donderdag 18 januari jl. het bovenste deel van de opgemetselde buitengevel van een flat aan de Tesselschadestraat door de storm naar beneden gevallen. De schade door de van grote hoogte gevallen bakstenen was enorm en het is een groot geluk dat niemand daarbij gewond is geraakt. De Stentor heeft in haar kranten van 19 en 20 januari hierover inmiddels een tweetal artikelen geschreven. Daarin zijn ook verschillende citaten opgenomen van betrokkenen en deskundigen die een reactie gegeven hebben op deze ernstige gebeurtenis.
  Volgens een van hen zijn de bakstenen buitenmuren onvoldoende verankerd met de binnenmuren waardoor naar verloop der jaren het metselwerk los kan raken, vooral bij harde wind. Dit zou â???een bekend probleem zijnâ?? en het zou zich vooral voordoen bij flats die in de jaren zestig zijn gebouwd. Volgens het artikel heeft een woordvoerder aangegeven dat bij de gemeente over de risicoâ????s hiervan niets bekend is.

  De VVD wil in eerste instantie haar medeleven tonen aan de mensen uit de flat en aan de omwonenden die dit allemaal is overkomen. Daarnaast willen we ook graag onze complimenten maken aan de dienst Bouw en woningtoezicht, de politie en de brandweer die in onderling overleg en goede samenwerking in onze ogen adequaat hebben gehandeld door de flat te ontruimen om alle verdere risicoâ????s op dat moment uit te sluiten. De VVD maakt zich echter grote zorgen over de risicoâ????s die de bouwconstructie van dergelijke bakstenen buitenmuren met zich mee brengen. Dit brengt ons bijvoorbeeld de evacuatie van de negentig huizen boven de parkeergarage onder het Bos en Lommerplein in Amsterdam in juli vorig jaar in herinnering. De VVD vindt dat eenieder zich, waar dan ook, maar tenminste in zijn of haar eigen woning, veilig moet kunnen voelen. Dat betekent wat ons betreft, dat zo spoedig mogelijk de risicoâ????s die er voor de bewoners en omwonenden zijn in beeld moeten worden gebracht en met hen daarover moet worden gecommuniceerd. Naar verluidt heeft de gemeente dit onderzoek inmiddels ingesteld. Wat de VVD betreft geldt dit onderzoek echter niet alleen ten aanzien van de flat aan de ingang van de Betje Wolffstraat, maar ten aanzien van elke flat in Zwolle uit de bouwperiode van de jaren zestig die met een dergelijke constructie van een bakstenen buitenmuur is gebouwd. De VVD wil daarom graag het college vragen in overleg te treden met eigenaren en beheerders van dergelijke flats in onze stad om zo spoedig als mogelijk in gezamenlijkheid de risicoâ????s in beeld te kunnen brengen en de zorgen die daarover zijn weg te kunnen nemen. Wij hebben daarom de volgende vragen:

  1. Was er binnen de gemeente geen enkele indicatie van de risicoâ????s die met deze constructie van bakstenen buitenmuren gepaard gaan?
  2. Is het college bereid om initiatieven te nemen om de risicoâ????s gezamenlijk met partners in beeld te brengen?
  3. Is het college bereid om de bewoners en de raad daarover zo spoedig mogelijk te informeren?

  P. van Dijk R.E. de Heer

 2. Inderdaad, mosterd na de maaltijd…

  Dit geeft wel weer een beetje het niveau aan van de politici die deze vragen stellen. Er is altijd zo’n categorie politici die altijd vragen achteraf stelt in algemene zin over iets wat in een incident voorgevallen is. Bedenk zoiets van tevoren en ga hier niet goedkoop punten mee proberen te scoren.

Reacties zijn gesloten.