Doek valt voor festival Stad als Theater

Foto van auteur

Het college van burgemeester & wethouders blijft bij zijn voornemen om dit jaar het festival Stad als Theater geen subsidie toe te kennen. Het college vindt het wel belangrijk dat er in de stad een grootschalig, samenhangend en verbeterd cultureel festival komt. Het liefst nog in 2007. Hiervoor is hetzelfde subsidiebedrag beschikbaar.

 

Zie ook de poll van Weblog Zwolle!

In december 2006 maakte het college dit voornemen al bekend aan de stichting. Daar diende de Stichting De Stad als Theater, op verzoek van het college, een zienswijze tegen in. Deze zienswijze geeft het college geen aanleiding om zijn standpunt te wijzigen. Het college beraadt zich nu op welke wijze er in 2007 toch nog een festival kan plaatshebben en komt binnenkort met een plan.

Argumenten beoordeling zienswijze

Het college heeft voorafgaande aan zijn beslissing een zorgvuldige afweging gemaakt over het al dan niet toekennen van subsidie aan Stichting De stad als Theater voor 2007.

De commissie Stimulering Producties Podiumkunsten heeft de plannen 2006 en 2007 beoordeeld en editie 2006 geëvalueerd. De commissie oordeelde negatief. Met name het ontbreken van een artistieke visie speelde een belangrijke rol bij deze beoordeling. De uitkomst van de beoordeling en evaluatie zijn met de stichting Stad als Theater besproken.

Het college heeft de adviezen van de commissie overgenomen, omdat het plan voor het festival 2007 niet voldoet aan de criteria die in 2002 door de gemeenteraad zijn vastgesteld voor een grootschalig festival. Het college is met de commissie van mening dat door het ontbreken van een artistiek-inhoudelijke visie, de kwaliteit van het festival negatief wordt beïnvloed.

Rol adviescommissie

Sinds 2006 worden alle Zwolse festivals inhoudelijk beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie, zoals de commissie Stimulering Producties Podiumkunsten. In de subsidiebeschikking 2006 is bij de stichting De Stad als Theater aangekondigd dat het festival De Stad als Theater geëvalueerd zou worden. De commissie Stimulering Producties Podiumkunsten heeft aansluitend uitvoerig gesproken en gecorrespondeerd met het stichtingsbestuur.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

10 gedachten over “Doek valt voor festival Stad als Theater”

 1. Stelletje maloten in die gemeente hier. Stad als theater was juist geweldig altijd. Stukje cultuur, maar dat kennen die bureauplakkers niet.

 2. ze leggen de lat wel hoog voor zichzelf als ze in de resterende tijd nog iets uit de hoge hoed moeten toveren dat een hogere kwaliteit heeft dan DSAT. Dan zou je haast denken dat ze al lang iets anders achter de hand moeten hebben. Ik ben benieuwd wat en of ze aan de hoge verwachtingen die ze zelf hebben gecreeerd kunnen voldoen

 3. Erg jammer dit, is er weer eens iets leuks in Zwolle, wordt het weer afgeblazen. En waarom? omdat het niet professioneel genoeg zou zijn? Nou regel dan maar eens iets professionelers voor dat bedrag! Zonde!

 4. Wat “beuvbos” zegt is ten dele waar. Maar denk maar niet de Gemeente Zwolle ZELF iets gaat organiseren. Welnee! Die laat dat weer aan gedreven persoonlijkheden over (zoals Henk Huis in ’t Veld), die dan vervolgens weer te maken krijgt met dezelfde groep mensen die er een sport van maakt alles wat leuk is de grond in te duwen, nl. de Gemeente Zwolle.

 5. Volgens mij staat hierboven dat het college op zoek zijn naar alternatieven voor stad als theater die wel voldoen aan de criteria die gesteld zijn voor subsidie gelden.
  Dus ik begrijp de bovenstaande reacties niet goed of geven jullie commentaar zonder de stukken te lezen.
  Begrijp me goed, ik heb altijd genoten van Stad als Theater maar ben ook van mening dat er serieus gekeken moet worden waar de subsidies naar toe gaan.
  Ik dacht ergens gelezen te hebben dat het gaat om â⤨¬ 200.000,- is in mijn beleving geen kattepis.

 6. Lekker Zwols weer..kan er gewoon niet bij dat juist dit festival niet aan de “criteria” van de gemeente voldoet. Alsof de gemeente en haar ambtenaren verstand hebben van cultuur, het tegendeel blijkt nu wel. En 2 ton is geen kattepis maar tig podia verdeeld over de Zwolse binnenstad ook niet.
  De gemeente slaat de plank weer eens behoorlijk mis…Hopelijk kan het bedrijfsleven zorgen voor de benodigde financien. Ben benieuwd of de Gemeente dan wel wil meewerken.

 7. Het blijft toch makkelijk om de gemeente de zwarte piet toe te spelen. De criteria zijn bekend bij de aanvragers, dus hebben zij alle ruimte gehad om binnen deze criteria een plan te schrijven. Als je dat nalaat, weet je dat de kans groot is dat het wel eens niet goed kan gaan. Het is dan ook nog eens, met deze voorkennis, niet handig om bij het zoeken naar financiering voor het leeuwendeel van de begroting (want de subsidie van de gemeente zou maar een zeer beperkt deel beslaan van de totale begroting) enkel in zee te gaan met geldverstrekkers die als voorwaarde stellen dat de gemeente wel eerst over de brug moet komen. Dit laatste is tevens een zwaktebod van de betrokken potenti?«le geldverstrekkers.

 8. Hear, hear, Henk.

  Buitenconcert is leuk, maar de betaalde voorstellingen zijn een blamage als je het totale subsidie-/sponsorbedrag in ogenschouw neemt…

Reacties zijn gesloten.