VVD wil Pauropus voor Zwolle behouden

Foto van auteur

Het uitzendbureau Pauropus in Zwolle voor bijzondere doelgroepen dreigt met ingang van 1 maart 2007 haar werkzaamheden te moeten afbouwen of stoppen. De reden hiervoor is dat de gemeente Zwolle aan Pauropus aangeeft geen geld te hebben voor werk dat door Pauropus in opdracht van de gemeente kan worden uitgevoerd. De VVD wil de kansen op uitstroom naar regulier werk voor hen die ver van die arbeidsmarkt afstaan behouden.

Pauropus is ontstaan vanuit de wens van de gemeente een sluitende aanpak te ontwikkelen voor overlast veroorzakende doelgroepen. Voor de VVD getuigt het van een verantwoorde aanpak dat de kostenloze trajecten die Pauropus aan de gemeente aanbiedt voor mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt  – financieel mede mogelijk wordt gemaakt doordat de gemeente dienstverleningstaken voor de gemeenschap – die de gemeente toch moet uitvoeren zoals het verwijderen van zwerfvuil of het meehelpen opruimen van de stormschade van vorige week –  aan Pauropus aanbiedt. Hiervoor heeft de gemeente vorige jaar de landelijke Jaap van der Doef prijs gekregen.

Op deze manier draagt Zwolle bij aan de reïntegratie van mensen uit bijzondere doelgroepen. Het blijkt nu echter dat de gemeente Zwolle geen geld – dus geen werk meer heeft voor deze doelgroepen. De argumentatie dat er geen geld / dus geen werk meer zou zijn gaat niet op want Projecten die in 2006 nog door Pauropus werden uitgevoerd – zoals zwerfvuil ophalen in de wijk Kamperpoort – wordt nu door reguliere bedrijven gedaan.

De VVD wil de kansen op uitstroom naar regulier werk voor hen die ver van die arbeidsmarkt afstaan behouden. Doordat de gemeente besloten heeft dat er met ingang van heden geen werk meer aan Pauropus wordt  afgegeven gaan dinsdag a.s. 6 mensen uit de doelgroep niet aan het werk.

De VVD roept het college op met een sluitende aanpak voor werktrajecten en financiële  afspraken met Pauropus te komen.

Vooruitlopend op het gesprek van de wethouder met Pauropus zal de VVD maandagavond vragen stellen als insteek voor het komende gesprek.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

2 gedachten over “VVD wil Pauropus voor Zwolle behouden”

  1. Uitzendbureau Pauropus voor bijzondere doelgroepen heeft goede hoop dat het bureau in Zwolle kan blijven bestaan.
    Het project heeft verschillende prijzen gewonnen en Pauropus prijst de formule samen met de gemeente bij anderen aan. Daarom verwacht de directeur dat Zwolle wel terugkomt op haar schreden. Het uitzendbureau biedt werk aan werklozen die overlast veroorzaken. De opdrachten komen van wijkbeheer maar die verstrekt plotseling geen opdrachten meer. Daardoor zitten komende dinsdag zes werklozen thuis die eigenlijk het zwerfvuil van de rondweg in Zwolle zouden opruimen.
    Bron: RTV oost

  2. De Zwolse wethouder Knol neemt het op voor het uitzendbureau Pauropus voor doelgroepen als daklozen.
    Knol bespreekt met collega-wethouders hoe het noodlijdende uitzendbureau kan worden gered. Pauropus verloor vorige week haar enige opdrachtgever, de gemeentelijke afdeling wijkzaken. Knol zegt dat Pauropus zelf voor meer opdrachtgevers moet zorgen. Daarnaast gaat hij bekijken welk gemeentewerk door de medewerkers van Pauropus kan worden gedaan. Om acute problemen te verhelpen is inmiddels voor de komende week al een opdracht verstrekt.
    Bron: RTV Oost

Reacties zijn gesloten.