Partijen willen reparatie WWB

Foto van auteur

In de Wet Werk en Bijstand in Zwolle wordt geen eenduidige interpretatie gegeven over al dan niet meerekenen van de studiefinanciering van thuiswonende studerende kinderen. Verschillende gemeenten hebben dit reeds in het gemeentelijk beleid ‘gerepareerd’. Dat vinden de partijen D66 en de SP in Zwolle

“De studiefinanciering van de thuiswonende studerende kinderen is in eerste instantie om de opleiding en studie te bekostigen. Het is algemeen bekend dat de hoogte van de studie­financiering niet toereikend is om de studiekosten (collegegeld en boeken) te bekostigen. Laat staan dat er geld overblijft om te voorzien in het eigen levensonderhoud. Op dit moment wordt in Zwolle het gedeelte van de studiefinanciering wat bedoeld is voor het levensonderhoud van de student meegerekend bij het inkomen van de ouder. Dat betekent in alle gevallen dat de betreffende ouder wordt gekort op de uitkering.” De SP en D66 hebben een motie voor de raadsvergadering van maandagavond opgesteld. Indieners zijn van mening dat dit niet de bedoeling is van ons gemeentelijk WWB beleid. De politieke partijen stellen daarom voor om de studiefinanciering van thuiswonende studerende kinderen niet mee te nemen bij het inkomen van de ouder.

In Groningen bijvoorbeeld is er in het gemeentelijk WWB beleid opgenomen wie wel en wie geen woningdelers zijn met betrekking tot het inkomen. Als niet woningdeler wordt onder andere genoemd: de ouder en zijn inwonend kind, dat alleen een thuiswonende beurs ontvangt in het kader van de WSF 18+, omdat de schaal­voordelen worden weggenomen door de hoogte van de beurs van het kind.

Indieners stellen met deze motie voor om ook in Zwolle het WWB beleid op dit punt te ‘repareren’ en roepen de wethouder op dit in de aankomende Kadernotitie ‘Armoede­bestrijding’ op te nemen.

 

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Betreft: Bijstand en studiefinanciering

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 29 januari 2007.

Constaterende dat;

 • Bij ouders met een bijstanduitkering en met thuiswonende studerende kinderen die studiefinanciering ontvangen, wordt deze studiefinanciering verrekend met de bijstanduitkering, omdat de studiefinanciering van de thuiswonende studerende kinderen wordt opgeteld bij het inkomen;
 • De studiefinanciering van thuiswonende studerende kinderen bedoeld is ter bekostiging van de studie die deze kinderen volgen;
 • De studiefinanciering van thuiswonende studerende kinderen niet bedoeld is ter bekostiging van het levensonderhoud van de ouders;
 • Er in het landelijk beleid (Wet Werk en Bijstand) geen eenduidige interpretatie bestaat over het wel dan niet optellen van de studiefinanciering van thuiswonende studeren kinderen bij het inkomen van de ouders;
 • Een afgeronde opleiding de beste kans op werk biedt en de meeste kans om armoede te vermijden;
 • Er in diverse gemeenten in Nederland het rijksbeleid op dit punt is gerepareerd (o.a. Groningen)

Van mening dat;

 • De studiefinanciering van thuiswonende studerende kinderen niet bedoeld is ter bekostiging van het levensonderhoud van de ouders;
 • Het niet gewenst is dat studerende kinderen van ouders die gebruik maken van de Wet Werk en Bijstand meebetalen in het levensonderhoud van de ouders;
 • Het niet rechtvaardig is dat studerende kinderen van ouders die gebruik maken van de Wet Werk en Bijstand moeten meebetalen in het levensonderhoud van de ouders, terwijl andere studerende kinderen dit niet hoeven te doen.
 • Kinderen van bijstandsouders op deze wijze niet dezelfde kansen krijgen om te studeren als andere kinderen en er hier sprake is van rechtsongelijkheid;
 • De beste kans op werk een afgeronde opleiding is;
 • Het gemeentelijk WWB beleid in Zwolle zo snel mogelijk op dit punt moet worden gerepareerd, in ieder geval voor het nieuwe studiejaar (1 september 2007)

Roept het college op;

 • In de kadernotitie armoedebestrijding op te nemen dat de studiefinanciering van thuiswonende studerende kinderen niet wordt meegerekend bij het inkomen van ouders met een WWB uitkering en hiervan de financiële consequenties inzichtelijk maakt;
 • Het nieuwe beleid in te laten gaan met ingang van het nieuwe studiejaar.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP fractie            Namens de D66 fractie

Tjitske Siderius                     Jan J. Zelle

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

1 gedachte over “Partijen willen reparatie WWB”

 1. Wat is er toch aan de hand met al die pvda/vvd/cda bestuurders. Ik kreeg in de jaren 70 korte tijd RWW-uitkering. Niemand bemoeide zich er mee, 1 x per 2 weken een briefje in de bus van de sociale dienst en klaar. Na verloop van tijd kwam ik zelf tot inkeer een kreeg mijn eerste baan ver buiten de stad. Volgens mij is dat veel goedkoper dan al die projecten DE LURE, TASKFORCES, TWEEDE KANS ED. Volgens mij kost dat tegenwoordig veel meer geld, al wordt dat nu als zeer succesvol gezien. Recht op uitkering was toen het principe en de PPR was zelfs voorstander van het arbeidsloos inkomen. Maar ja de ideologie van werk…..werk ……werk heerst nu. Moet denken aan dat liedje “allemaal op weg naar niets” . Trouwens hoe durf je het ook maar te bedenken om de studiefinanciering van het kind te korten op het bestaansminimum van de ouder. Is de volgende straf misschien een soort razzia en opsluiten in een werkkamp? Capeau voor de initatiefnemers van deze motie.

Reacties zijn gesloten.