Vragen over Sociale Plan zwembadpersoneel

Foto van auteur

Zwolle – VVD Zwolle heeft in november vorig jaar een motie ingediend waarin het College werd verzocht de regie te nemen en uiterlijk in de 1e maand van 2010 te komen met een gedegen Sociaal Plan voor de medewerkers van de Stichting Exploitatie Zwembaden Zwolle (SEZZ), die door de komst van het nieuwe zwemwater hun baan dreigen kwijt te raken. Deze motie is unaniem door de Raad aangenomen.

Ter besluitvorming over dit plan lag op 8 februari 2010 een beslisnota voor waarin opgenomen de financiële dekking van het op hoofdlijnen geschetste Sociale Plan. De VVD wilde deze beslisnota agenderen voor een informatieronde waarin de Raad o.a. kennis zou kunnen nemen van de inhoud van het Sociale Plan en de reactie van het betreffende SEZZ personeel hierop. Op verzoek van de wethouder is het agenderingsverzoek die avond door de VVD ingetrokken. De agendering zou uitstel betekenen van het een dag later te voeren gesprek met het betrokken SEZZ personeel over het Sociale Plan. De VVD wilde in dit gesprek geen oponthoud en ging met het voorstel van de wethouder akkoord. De Raad kreeg hierbij tevens de toezegging van de wethouder zwemwater om op de hoogte te worden gesteld van de uitkomsten van het gesprek. Het ontwerp van het nieuwe hoofdzwembad is inmiddels bekend. De uitkomst van de gesprekken met het SEZZ personeel echter niet. De VVD heeft hierover een aantal vragen.

De VVD wil graag voor zijn vertrek van de wethouder zwemwater weten wat de reactie van de SEZZ medewerkers is geweest op het besproken Sociale Plan en heeft aanvullende vragen.

  • Is er toch sprake van gedwongen ontslagen?
  • Is er voor de 20 uur banenzwemmen in het Windesheimbad voldoende onderhandeld over het overnemen van 2 hiervoor benodigde maar wel extra bovenop de 4 toegezegde over te nemen SEZZ medewerkers?
  • Wat zijn de consequenties als er van de 60 jarigen een aantal niet uit dienst willen om financiële redenen. Wat zijn dan de consequenties voor jongere SEZZ medewerkers. En voor het financiële plaatje?

Zwolle, 2 maart 2010

VVD Zwolle,  Aly van der Vegte

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

2 gedachten over “Vragen over Sociale Plan zwembadpersoneel”

  1. Wat snap ik hier niet? Er komt een nieuw zwembad maar het huidige personeel moet weg? Wie kan mij vertellen waarom het huidige personeel weg moet.

Reacties zijn gesloten.