Definitieve locatiekeuze voor VMBO

Foto van auteur

De VMBO-locatie van het openbaar onderwijs “De Ondernemende School” van de Van der Capellen Scholengemeenschap blijft gehuisvest aan de Russenweg. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor een bedrag van ruim vijf miljoen euro beschikbaar te stellen om het gebouw zowel technisch als functioneel aan te passen. Dit bedrag wordt gedekt uit de middelen Masterplan Onderwijshuisvesting. 

De gemeenteraad heeft in juli 2005 voorwaardelijk ingestemd met de huisvesting van al het openbaar VMBO ( het huidige VMBO in de locaties Thorbecke College/Oosterenk en de Van der Capellen Scholengemeenschap/Russenweg) aan de Russenweg. Een definitieve keuze was afhankelijk van onder andere de Markttoets Voorsterpoort. Uit de Integrale visie voor de Voorsterpoort is gebleken dat het mogelijk is dat de VMBO-locatie aan de Russenweg kan blijven.

Daarnaast is een studie gedaan naar eventuele alternatieve locaties voor het openbare VMBO en praktijkonderwijs. Daaruit blijkt dat een mogelijke verplaatsing van de school naar de Nijverheidsstraat veel duurder is dan het plan dat nu aan de raad wordt voorgelegd. Die locatie laat een tekort zien van vier miljoen euro en een reservering van 6,7 miljoen in de risicoparagraaf van de Meerjaren Prognose Vastgoed.

De plannen zijn ook voorgelegd aan het Openbaar Onderwijs Zwolle. Het OOZ heeft een sterke voorkeur om met “De Ondernemende School”aan de Russenweg te blijven.

Deze onderwijsvorm wil men in een bedrijfsmatige omgeving realiseren. De ontwikkeling van de Voorsterpoort biedt daarvoor veel kansen. Doordat nu niet verhuisd hoeft te worden kan de vernieuwing van deze vorm van VMBO-onderwijs nog dit jaar plaats vinden. 

Uit onderwijskundige en pedagogische overwegingen heeft OOZ besloten het praktijkonderwijs Het Kwartiers zelfstandig te laten blijven en niet te onder te brengen bij het VMBO. Dat betekent dat in overleg met het openbaar onderwijs wordt gezocht naar een afzonderlijke oplossing voor het praktijkonderwijs.

 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

3 gedachten over “Definitieve locatiekeuze voor VMBO”

  1. @Wilbert:
    Jep. Tenminste dat heb ik uit eerdere berichten begrepen.
    Zouden ze bij de gemeente dan nu ook een locatie voor Talentstad hebben meteen? Krijg ik uiteindelijk toch nog ‘gelijk’? 😉

  2. Volgens mij staat al tijden vast dat Talentstad tegenover het Zwolle-stadion aan de Boerendanserdijk komt.

    Naast de Landstede-Boulevard die daarachter ligt/komt te liggen.

Reacties zijn gesloten.