Park de Wezenlanden bijna klaar voor Kievitsbloem

Foto van auteur

Om de natuur verder te ontwikkelen wordt het terrein langs het Almelose Kanaal grenzend aan het park de Wezenlanden in Zwolle, verlaagd. Door de verlaging wordt de grond vochtiger. Vochtige grond is goed voor onder andere de zeldzame kievitsbloem. Op dit moment is het gebied rommelig en dreigt vol te groeien. De werkzaamheden zijn daarom niet alleen goed voor de natuurontwikkeling, maar ook wordt het gebied zo aantrekkelijker om in te recreëren.  

De werkzaamheden bij het Almelose kanaal duren tot ongeveer 14 maart 2007. In deze periode is er bij de Achterdijkspad en de Wezenlandbrug geen doorgang mogelijk. Door de werkzaamheden vinden langs het Almelose kanaal richting de Weteringbrug grondtransporten plaats.

Het stimuleren van de natuurontwikkeling in de Kanalenzone maakt onderdeel uit van het Definitief Ontwerp dat voor het Park de Wezenlanden is vastgesteld. In 2007 zal een deel van de projecten die in het definitieve ontwerp zijn vastgesteld, worden uitgevoerd. Als visie voor Park de Wezenlanden is in het Programma van Eisen beschreven dat het een groen park moet zijn, met daarin verschillende activiteiten en evenementen. Daarbij moet het park een betekenis hebben voor de stad als geheel en voor de wijken daarom heen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)