Ondernemerschap op Windesheim leeft

Foto van auteur

In het kader van het Windesheim Ondernemerschapsjaar is een grootschalig onderzoek onder Windesheimstudenten gehouden. Dat wijst uit dat maar liefst 25% van de respondenten zelfstandig ondernemer is, waarvan een vijfde deel vrouw. Daarnaast heeft 29% concrete plannen om een onderneming te starten. De meeste ondernemingen zijn te vinden in de ICT-branche. Veel studentondernemers zijn dan ook afkomstig van de informatica- en businessopleidingen van Windesheim.

 

Streven naar onafhankelijkheid. Dat is voor studenten het belangrijkste motief om een eigen onderneming te starten. Doorgaans gaat het om ‘business’ van beperkte omvang, maar een tweetal ondernemingen draaide in 2006 een omzet van meer dan € 250.000. Ruim 40% van de studentondernemers genereert meer dan de helft van de omzet direct via internet. In 16% van de gevallen gaat het zelfs om 100% internetondernemingen. Opmerkelijk is dat ruim 80% van de respondenten ondernemers in de familie heeft. Het familiebedrijf blijkt dus ook in de Zwolse regio een belangrijke stimulans te zijn voor een ondernemende instelling van studenten.

Windesheim Ondernemerschapsjaar

Startende studentondernemers blijken het meest behoefte te hebben aan coaching en advies. Het lectoraat Duurzaam Ondernemen van Windesheim biedt deze studentondernemers daarom persoonlijke coachings- en adviestrajecten. Ook oud-studenten en starters in de regio kunnen van deze service gebruikmaken. Zo wordt op 1 maart een workshop georganiseerd over noodsituaties binnen familiebedrijven. Daarnaast organiseert het lectoraat binnenkort een Netwerk Event. Voor het ontplooien van deze initiatieven werkt Windesheim samen met diverse Zwolse partners, zoals de Kamer van Koophandel, Ondernemers Contact Groep en ABN AMRO. Samen vormen ze StartersParaplu met het doel het ondernemerschap in de regio Zwolle te stimuleren. Verder organiseren ABN AMRO en Windesheim in de zomervakantie van 2007 samen een Summerschool Ondernemerschap. Een week lang wordt een klein aantal getalenteerde studenten intensief geschoold. Opdracht aan deze studenten is om een idee in te dienen voor het bedrijf dat ze willen opzetten.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)