“Sluiten van homohuwelijken in Zwolle gegarandeerd”

Foto van auteur

Door een passage in het landelijk coalitieakkoord is discussie ontstaan over hoe om te gaan met het homohuwelijk. ‘Wat de PvdA fractie in Zwolle betreft is de lijn helder en die moet maar weer eens gezegd worden’, aldus woordvoerder Johan Weber. ‘

De gemeente Zwolle garandeert dat homohuwelijken op basis van de huidige wetgeving gesloten kunnen en moeten worden In Zwolle!’ ‘En daar past bij dat buitengewone ambtenaren burgelijke stand (BABSén) die vrijwillig kiezen voor deze functie alle echtparen die willen trouwen in het echt willen  en moeten verbinden, dus ook homo-echtparen’. Kiezen voor dit ambt betekent dus niet dat er dan individuele keuzes te maken zijn want dan gaat de ambtenaar in kwestie eigenstandig invulling geven aan landelijk en lokaal beleid daar waar die ruimte er niet is. ‘Die keuze moet van tevoren worden gemaakt door mensen die deze functie ambieren’ aldus Weber. Je wilt alle echtparen in het echt verbinden waarbij discriminatie bijvoorbeeld op sexe uigesloten is. ‘Sta je daar niet achter dan moet je het ambt niet willen vervullen’ zo is de mening van de PvdA fractie in Zwolle.

Deze mening is ook bij het landelijk congres van de PvdA, jongstleden zaterdag in Zwolle gehouden, aan Wouter Bos meegegeven. Die pikte dit goed op door op te roepen het initiatief in Amsterdam te ondersteunen dat mensen die ambtenaar burgelijke stand willen worden dit moeten onderschrijven.

In die zin is veel ophef voor niets ontstaan want de lijn is wat de PvdA Zwolle betreft helder. ‘Overigens is de naam homohuwelijk ook discriminatie’, aldus Weber. We zouden in Nederland zo geëmancipeerd moeten zijn dat we die specifieke aanduiding niet meer nodig hebben. Iedereen die wil trouwen kan trouwen en daar is een specificatie niet meer voor nodig. Punt

Johan Weber

namens de PvdA-fractie Zwolle

1 gedachte over ““Sluiten van homohuwelijken in Zwolle gegarandeerd””

Reacties zijn gesloten.