Zwolle bouwt meer dan 900 woningen per jaar

Foto van auteur

In 2006 zijn in de gemeente Zwolle 976 woningen gebouwd. Daarmee is de Zwolse woningbouwproductie voor het derde jaar op rij meer dan 900 woningen. Wethouder Gerard van Dooremolen van Volkshuisvesting: “Ik ben zeer trots op dit resultaat. De komende jaren wil ik deze stijgende lijn vasthouden.” Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Woonprogramma 2007. Het Woonprogramma is voor instemming naar de gemeenteraad gestuurd. In 2006 is er het landelijke WoOn-onderzoek geweest. Hoewel het landelijke rapport nog niet verschenen is, zijn de resultaten van het onderzoek in Zwolle wel bekend en verwerkt in het Woonprogramma.

Uit de marktmonitor en de gegevens van de corporaties blijkt dat door het hoge productieniveau van nieuwbouwwoningen de wachttijd voor sociale huurwoningen gedaald is naar 18 maanden. Op de kopermarkt is sprake van een evenwichtmarkt. De komende jaren blijft er veel aandacht voor bijzondere doelgroepen en dan vooral senioren en starters. In 2006 zijn 226 seniorenwoningen opgeleverd. Voor 2007 t/m 2009 zijn 900 seniorenwoningen in voorbereiding.

Uit het WoOn-onderzoek blijkt dat de komende jaren 5440 starters een woning in Zwolle willen betrekken. De starters zijn vooral op zoek naar een meergezinswoning in de goedkope huursector in of nabij het centrum. Alleen nieuwbouw biedt voor deze groep niet de oplossing. Dit wordt meegenomen in de ontwikkelingsvisie van Dieze. Deze wijk is zeer geschikt voor het behouden en versterken van het startersmilieu. De gemeente start in 2007 met een fonds van ongeveer 50 startersleningen. Het gaat hierbij om de zogeheten VROM-Startersleningen.

Bij het realiseren van de doelen uit het Woonprogramma spelen de corporaties een belangrijke rol. De prestatie-afspraken met de corporaties worden geactualiseerd. Uit de gegevens van 2006 blijkt dat 90% van de afspraken geheel of gedeeltelijk is gehaald.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)