CU wil transparant aanslagbiljet jaarheffingen

Foto van auteur

Onlangs is in Zwolle het aanslagbiljet gemeentelijke jaarheffingen weer verstuurd. Onderdeel hiervan maakt uit de onroerend zaakbelasting. De ChristenUnie merkt op, dat als terloops de (nieuwe) waarde van het betreffende pand meegedeeld wordt. “Bovendien valt het de oplettende lezer op dat de duur van het WOZ tijdvak is veranderd”, zegt de CU.

CU: “Er komen signalen vanuit de bevolking, dat dit een manier van informatieverschaffing is, die niet als transparant wordt ervaren. Er wordt geopperd om een apart schrijven te wijden aan de nieuwe waarde onder vermelding van de oude waarde. Op deze manier kan de burger direct zien, hoe de waarde zich ontwikkeld, of hij het eens kan zijn met de nieuwe waarde en wat het effect is van he bij de begroting vastgestelde percentage. Een tweedeling: eerst de noodzakelijke informatie, daarna de rekening.” De CU stelt over bovenstaande vragen aan het college.

De ChristenUnie heeft hierover de volgende vragen:

  1. bent u het met ons eens, dat alle informatie over heffingen zorgvuldig moet gebeuren, zodat de burger een goed inzicht krijgt in de totstandkoming van de hoogte van de bedragen en in andere wijzigingen, zoals de duur van het WOZ-tijdvak
  2. wat is uw oordeel over de wijze waarop de Zwolse burger wordt geïnformeerd over de hoogte van de heffingen, ook in relatie tot de heffingen van het vorige jaar
  3. als u tot het oordeel komt dat de informatie beter had gekund, bent u dan bereid deze informatie alsnog te geven

 

 

 

John van Boven

ChristenUnie

 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)