VMBO-leerlingen bootsen politiek na op Wegwijsdag

Foto van auteur

Jongerenraad Zwolle organiseert op woensdag 4 oktober 2006 een Wegwijsdag op het stadhuis van de gemeente Zwolle. Leerlingen van drie Zwolse VMBO-scholen houden zich de hele dag bezig met het onderwerp 'alcohol- en drugspreventie onder jeugd'. Op die manier maken ze kennis met de manier waarop besluiten binnen de gemeente tot stand komen. Voor het winnende project is een budget beschikbaar.

De burgemeester opent de dag. Met het project, dat de Jongerenraad samen met het Instituut voor Publiek en Politiek en de gemeente organiseert, wordt geprobeerd jongeren meer te betrekken bij lokale politiek. Burgemeester Henk Jan Meijer en wethouder Erik Dannenberg vervullen een rol tijdens de dag. De scholen die deelnemen zijn Greijdanus, locatie Carolus Clusius van het Agnieten College en Het Lumeijn.

In het kader van alcohol- en drugspreventie bedenken de deelnemers in groepjes concrete projecten die uitgevoerd kunnen worden met een beperkt budget van € 1250,-. Gedurende de dag gaan ze per groep een idee uitwerken tot een zo goed mogelijk onderbouwd projectvoorstel, waarbij ook aan de financiën gedacht wordt. Via ambtenaren en politici komen ze aan de benodigde informatie en ze gaan ook bij externe deskundigen informatie opvragen.

Als in de loop van de middag de projectvoorstellen klaar zijn, gaan alle groepen zich voorbereiden op het sluitstuk: de openbare plenaire vergadering in de raadzaal. In deze vergadering kiezen de deelnemers na een debat over alle voorstellen zelf bij meerderheid welke van de projectvoorstellen ook werkelijk uitgevoerd wordt. Na de slotvergadering (om 16.00 uur) vindt de uitreiking plaats van een trofee voor het 'best toekomstig raadslid 2006'. In de jury zitten raadsleden.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)