De Herberg zo goed als zeker naar Holtenbroek

Foto van auteur

Eindelijk is het dan zover! Er komt nu naar het zich laat aanzien echt een locatie voor De Herberg, die door een ruime meerderheid in de raad wordt gesteund. Alleen Swollwacht is na de eerder gemaakte switch tijdens het Terborchstraatdebacle blijven steken in oud gedachtengoed en wil nog steeds de WRZV-locatie. Als enige van de partijen lijkt Swollwacht geen interesse gehad te hebben in de VeiligheidsEffectRapportage (VER) op basis waarvan B&W de keus voor de Nijverheidsstraat gemaakt heeft.

De Herberg. Nu nog achter de WRZV-hal.

In de bespreking van dit voorstel werd zoals was te verwachten het beheersplan veel genoemd als belangrijk instrument in het welslagen. Terecht natuurlijk, al werd er af en toe bijna eerst gesmeekt om een compleet beheersplan in overleg met diverse betrokkenen (politie, scholen, buurt) alvorens er tot een keus gekomen zou kunnen worden. Daarbij werd dus wel heel makkelijk voorbijgegaan aan de gesprekken die al wel met deze partijen hebben plaatsgevonden in het kader van de VER. Aangezien de locatie nog even niet vrij is, is er alle tijd om heel zorgvuldig het communicatietraject te vervolgen met initiatiefnemers, buurt, instanties en raad om te komen tot een goede voorziening met goede randvoorwaarden. Dit was ook het meest gehoorde verzoek, zowel bij insprekers als bij de raadscommissieleden.

Ingezonden

Daarbij waren er nog wat extra opties voor de opvang. Allereerst het idee van D’66 om alcohol te gaan verkopen binnen De Herberg, waar nota bene een zero-tolerance geldt voor alcohol. Daarnaast nog een idee van GroenLinks om er een soort alternatief wijkcentrum van te maken met diverse activiteiten gericht op breed publiek. Het kon vervolgens natuurlijk niet uitblijven dat er ook nog gerept werd over overlast. CDA, GroenLinks en D’66 zouden graag een duidelijkere begripsomschrijving willen waaraan dan concrete actieafspraken verbonden kunnen worden. Daarbij werd door onder anderen CDA geopperd om in het opstellen en uitvoeren van actieafspraken ook al de gehele wijk en de nu ervaren overlast te betrekken om zo met vertrouwen richting de start van De Herberg op de nieuwe locatie te groeien in de wijk die nog volop in een vernieuwingstraject zit. Dit was voor sommigen reden om toch wat vraagtekens te zetten of de locatie wel de meest geschikte was.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

Door een enkeling werd dit ook nog gerelateerd aan toenemende overlast door de verhuizing naar deze locatie. En dat terwijl dezelfde mensen nu ook al richting Holtenbroek wandelen…. Ik zie in elk geval geen extra looproute in die richting. De ligging wat meer langs een hoofdroute naar het centrum zou zelfs wel eens tot een andere trek kunnen leiden, namelijk meer bij Holtenbroek vandaan. De door de buurt en een aantal raadscommissieleden genoemde huidige overlast in de wijk wordt nu helaas te snel gekoppeld aan De Herberg, terwijl het geregeld om heel andere mensen gaat. Maar zoals gezegd, hier ligt wel een kans als nu al op die overlast wordt ingestoken met de bewoners buiten het verhaal Herberg om.


Maar alles bij elkaar is wel duidelijk dat deze locatie het eindelijk gaat redden. Driemaal is scheepsrecht!

Ingezonden: Henk

De Zwolse politiek stemt in met de komst van daklozenopvang De Herberg aan de Nijverheidstraat in de wijk Holtenbroek.
Dat bleek uit een eerste debat over de nieuwe plek voor de opvang. De meeste partijen zien weinig problemen met de veiligheid van omwonenden, die niet oplosbaar zijn. Wel moet daartoe nog een zogeheten beheersplan worden opgesteld. Alleen Swollwacht is tegen de plek aan de Nijverheidsstraat. De SP kan zich in de plek wel vinden maar stemt tegen omdat ze nu al een beheersplan wil zien.

Edit: De SP stemde ook tegen. Niet zozeer tegen de locatie, maar doordat er nu al geen beheersplan is.

Een uitgebreid dossier over De Herberg vindt u op de Oude website (zie menu)

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

6 gedachten over “De Herberg zo goed als zeker naar Holtenbroek”

 1. Ik vind het erg jammer dat de Herberg niet bij de WRZV-hallen mag blijven, omdat dan meneer Van Ommen niet meer direct in de omgeving is. Al zal hij de bewoners van de Herberg vast blijven opzoeken en acties voor hen blijven organiseren. Ook ik vind de wijk Holtenbroek niet geschikt voor de plaats van de Herberg, zeker niet, omdat er een VMBO-school pal naast gepland is…

 2. @Marrianne
  Realiseer je je wel dat pal naast de huidige locatie ook een vmbo school staat? Dat er geen signalen zijn, dat dit overlast heeft veroozaakt of veroorzaakt?
  Wat ik als raadslid doe is de oude situatie vergelijken met de nieuwe. Ik vraag me dan af: als er nu geen problemen zijn, waarom straks dan wel.
  Er moeten maatregelen getroffen worden o.a. op het gebied van de veiligheid. Welke dat zijn, is bekend, omdat daar al onderzoek naar gedaan is.
  Wat ook helpt is de uitspraak van Joop van Ommen dat hij het van harte eens is met de nu gekozen lokatie.
  We gaan nu vooruit kijken en samen met de bewoners van Holtenbroek een goed beheersplan opstellen.

 3. H?©-h?© – na velen jaren gesteggel en politiek geleuter – krijgt de dak- en thuislozenopvang ‘De Herberg’ eindelijk haar nieuwe stekje aan de Nijverheidstraat. En dat Joop van Ommen ‘zijn herbergkinderen’ nooit in de steek zal laten – staat als een paal boven water. Zwolle is meneer Van Ommen en al zijn medewerkers h?©?©l veel dank verschuldigd. Zij hebben immers jarenlang opvangwerk verricht – dat eigenlijk door een professionele instelling had moeten worden gedaan. Maar goed – hopelijk wordt het nu allemaal beter geregeld en krijgen de bewoners van de nieuwe Herberg die zorg en die hulp – waar ?©lke inwoner van Zwolle recht op heeft. En tegen Joop zou ik zeggen: “Jij bent een kanjer” Liepen er maar meer van dit soort kerels met een groot sociaal hart in ons landje rond.

 4. @John van Boven:

  Ik vind het nogal gemakzuchtig dat er heel makkelijk gedacht wordt dat er geen problemen zijn geweest bij de huidige VMBO-school (TAK of nu Talentstad) en dat er _daardoor_ ook geen problemen verwacht worden in de toekomst op de nieuwe lokatie… Ik denk dat er niet gekeken is naar reacties van mensen die hun kind _niet_ op die scholen doen vanwege het feit dat er verslaafden naast die school zitten en daarom hun kinderen naar een andere (namelijk de onze en dus op zich voor mij geen probleem) school laten gaan…
  Verder ben ik dus erg benieuwd naar de nieuwe ervaringen en ben ik blij te horen dat meneer Van Ommen het met deze lokatie wel eens is, alhoewel ik meen dat hij het er eerder totaal niet mee eens was… Waardoor is hij van mening veranderd?

 5. @ Marrianne
  Ik zou het niet gemakzuchtig willen noemen. Wat mij betreft is het afgaan op de feiten. Het gaat mij dan om de combinatie Herberg en school. In de praktijk blijkt dat het werkt. Ik kan niet overzien of die combinatie ook tot gevolg heeft dat ouders voor een andere school kiezen. Dat lijkt me ook niet echt aantoonbaar te maken. Maar goed, daar gaat het mij niet om. Het gaat mij, bij mijn afweging, om de werkbaarheid van de combinatie.
  Bij mijn weten is Joop nooit tegen de Nijverheidstraat geweest. Wel tegen de Terborchstraat, toentertijd.

Reacties zijn gesloten.