Groene Welle en Landstede gaan samenwerken

Foto van auteur

AOC de Groene Welle en Landstede gaan gezamenlijk een aantal projecten in Zwolle en omgeving verkennen en uitvoeren. De beide instellingen trokken al samen op, maar gaan die samenwerking intensiveren en uitbreiden. De unieke kenmerken van beide partners blijken op veel terreinen elkaar te versterken, vooral waarbij het gaat om trajecten waar de thema´s groen en dier centraal staan. De Groene Welle en Landstede blijven overigens als zelfstandige organisaties opereren.

Voor studenten die zich voorbereiden op een toekomst in de bloemenbranche, de landbouw of de veehouderij is het leren in de praktijk een wezenlijk onderdeel van hun leertraject. Beide instellingen leiden studenten op voor deze branche en komen elkaar tegen in het beroepenveld. Voor Landstede geldt daarbij dat ook andere branches waarvoor zij opleiden  aan kunnen sluiten bij die zogenaamde leerwerkplaatsen.

 Zo werken studenten samen in De Nooterhof, het groene doepark in Zwolle. Studenten Outdoor Life van De Groene Welle werken samen met  studenten van Landstede Life en Nature aan de herontwikkeling van dit park. Dit gaat zowel om het ontwerpen van inrichtingsplannen, zoals meer concrete projecten als de jeugdtuinen en de aanleg van delen van de tuinen in het gebied. Studenten van Outdoor Life en Life en Nature verbinden daaraan educatieve projecten.

Een ander voorbeeld is De Haerst, de manege in Zwolle, waar ook het Hippisch Talentcentrum is ondergebracht. De Groene Welle, Landstede en Les Deux Alpes hebben de manege verworven en verzorgen daar de leerwerktrajecten voor studenten Paardenhouderij van beide instellingen en voor studenten die deelnemen aan het talentencentrum Hippische Sport.

De groene opleidingen van Landstede in Raalte en de opleidingen van De Groene Welle in Zwolle en Hardenberg werken samen aan de ontwikkeling van leerprogramma´s, onder andere voor de opleiding Veehouderij.

Multilevel teams

Nieuw voor beide instellingen is het werken in zogenaamde multilevelteams. Studenten vmbo, mbo en ook hbo werken samen in een team aan opdrachten van externe opdrachtgevers.

Zo zijn Windesheim´s school voor Economics & Business, Landstede en De Groene Welle zich nu aan het voorbereiden op het instellen van dergelijke teams voor het organiseren van grote ´groene´evenementen in Zwolle, waaronder Zwolle International. Aan dit internationale paardenevenement werken studenten van De Groene Welle en Landstede al langer mee. Samen met Windesheim wordt bekeken, dit gestructureerd uit te breiden in een partnerschap.

Ook de Zwolse Kleindierenshow is een voorbeeld van een evenement waaraan vmbo en mbo studenten van De Groene Welle en Landstede samen werken.

Samenwerking

Door het uitspreken van de intentie met elkaar samen te werken, worden de genoemde projecten en trajecten in de organisaties verankerd. Hierdoor kunnen nieuwe samenwerkingsideeën makkelijker worden opgepakt en de projecten worden gestructureerd, verbeterd en mogelijk uitgebreid.

1 gedachte over “Groene Welle en Landstede gaan samenwerken”

Reacties zijn gesloten.