Berkum praat over Vechtcorridor en buurtonderzoek

Foto van auteur

Zwolle – Wijkwethouder Erik Dannenberg nodigt bewoners Berkum uit voor het wijkplatform Berkum op woensdag 11 januari 2012. De bijeenkomst vindt plaats in de Hoofdhof kerk, Kerkweg 26 en begint om 20.00 uur.

Tijdens het wijkplatform wordt een presentatie gegeven over de structuurvisie Vechtcorridor Noord met daarin de kansen voor nieuw landschap voor de periode van 2020 met doorkijk tot 2030. Tevens geeft wijkmanager Heleen Gansekoele een presentatie van de cijfers uit het Buurt voor Buurt onderzoek 2011: leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De politie IJsselland informeert de aanwezigen over Burgernet.

Spreekuur

Van 19.00 uur tot 19.45 uur houdt wijkwethouder Erik Dannenberg spreekuur.

U kunt bij de wijkwethouder terecht met uw persoonlijke vragen en opmerkingen.

Aanmelden voor dit spreekuur kan tot en met 10 januari 2012, via telefoonnummer 14038 of via emailh.gansekoele@zwolle.nl.

Wijkplatform

De gemeente Zwolle organiseert tenmiste één keer per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken, onder de gewenste wijk. De data van de verschillende wijkplatforms en de agenda’s zijn hier ook te vinden.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)